Duurzaam omgaan met elektronisch afval

Nieuws | de redactie
17 maart 2017 | Hoe gaan hogescholen en universiteiten om met hun elektronische afval? Onderzoek van SURF laat zien dat er grote verschillen zijn. Instellingen vinden veiligheid en het wissen van data belangrijk, evenals duurzaam beleid.

Er is ruimte voor verbetering, zo wordt geconcludeerd in het rapport van SURF. De praktijk rondom het afvoeren en laten verwerken van elektronische apparatuur – e-waste genoemd – in het hoger onderwijs is weerbarstig. Hoe het wordt georganiseerd verschilt nogal per instellingen, zo blijkt uit de rondgang.

Wel of geen algemeen duurzaamheidsbeleid

Zo valt bijvoorbeeld bij de afvoer van elektronisch materiaal op dat alleen ArtEZ en Hogeschool Leiden, voor meerdere productcategorieën hoeveelheden in kilogram kunnen aangeven. Meestal worden inkoopaantallen in items weergegeven. Afvoer van e-waste wordt eerder in kg weergegeven. De verwachting is dan ook dat bij deze twee instellingen goed zicht is op de hoeveelheden afgedankte e-waste per productcategorie.

Ondanks dat ArtEZ aangeeft geen algemeen duurzaamheidsbeleid te hebben, stellen ze wel beleid te hebben voor afvoer van e-waste binnen de ICT-afdeling. Zo verzorgen ze onder andere in-house datawiping voordat apparatuur de panden verlaat. Hogeschool Leiden geeft aan zowel algemeen duurzaamheidsbeleid als e-wastebeleid te hebben.

Er zijn derhalve grote verschillen in kennis en ervaring rond de onderwerpen die van belang  zijn om meer grip te krijgen op deze afvalstroom en deze duurzamer te organiseren. Kortom: er is ruimte voor verbetering. Instellingen geven aan hierbij vooral behoefte te hebben aan praktische handvatten zoals ervaringen van collega’s en good practices.

Data wissen het belangrijkst

Wat betreft de prioriteiten van instellingen bij het afvoeren krijgen we een duidelijk beeld. Instellingen vinden veiligheid en het wipen (wissen) van data het belangrijkst. Duurzaamheid, recycling en refurbishment (opknappen en hergebruiken) worden ook erg belangrijk gevonden. Kostenminimalisatie of opbrengstenmaximalisatie hebben minder prioriteit.

Een aantal instellingen heeft interessante ervaringen met verschillende aspecten van hergebruik en het verduurzamen van de omgang met elektronisch afval. Zo hebben Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Zuyd Hogeschool, VU Amsterdam afspraken met hun leveranciers om oude apparatuur weer in te kunnen leveren.

SURF stelt dan ook voor om met de instellingen good practices op te stellen om te delen met andere instellingen. Zo zijn er mogelijkheden voor good practices over het verbeteren van inzicht in de eigen ICT-afvalstroom over de optimale inzet van producten, onderdelen en grondstoffen.

Als het aan SURF ligt worden er samen met de HO-instellingen criteria bepaald worden die van belang zijn voor een zo duurzaam mogelijk e-wastebeleid. Relevante criteria zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: zicht en grip op inkoop en afvoer van eigen ICT en e-waste, het optimaal inzetten producten, onderdelen en grondstoffen, transparantie in de ICT-keten en het duidelijk bepalen van verantwoordelijkheden in de ICT-keten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK