Extra jaar tussen havo en hbo

Nieuws | de redactie
27 maart 2017 | Het studiesucces van havisten die naar het hbo gaan moet omhoog. Vier op de tien havist-hbo’ers vallen uit of zitten bij de verkeerde opleiding. Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân pleit daarom voor een extra leerjaar waarin leerlingen les krijgen op de havo en tegelijk ervaring opdoen op het hbo.

Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân is een samenwerking van hogescholen als Stenden, NHL en Van Hall Larenstein en een reeks aan scholengroepen in Friesland. Het netwerk constateert dat er veel gedaan wordt om leerlingen goed te laten doorstromen van het VO naar het HO, maar dat er niettemin nog te veel sprake is van uitval.

 “We zijn met ons netwerk al vijfentwintig jaar bezig met het verbeteren van de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs,” vertelt Klaas Wybo van der Hoek, CvB-lid van Stenden aan ScienceGuide. “Dat heeft heel veel opgeleverd, maar op een gegeven moment moet je constateren dat er geen winst meer uit te halen is. Dan moet je naar andere dingen gaan kijken.”

Extra oriëntatie op vervolgstudie

In het ‘Manifest voor het Nieuwe Leerjaar’ pleiten de scholen daarom voor een optioneel extra leerjaar tussen de havo en het hbo. “Het havo blijft vijf jaar, maar havo-leerlingen die dat nodig hebben kunnen het Nieuwe Leerjaar deels inzetten om óf extra door de stof heen te gaan voor het examenjaar óf zich extra te oriënteren op de vervolgstudie.”

Het Aansluitingsnetwerk constateert dat het studiesucces van havisten in het hbo omhoog moet. Na vijf jaar studie heeft slechts ongeveer 35% van de mannelijke havist-hbo’ers een bachelorsdiploma gehaald en ongeveer 55% vrouwelijke, liet ook VH-voorzitter Thom de Graaf op bezoek bij Stenden al zien. Dat is te weinig, en dat heeft volgens de leden van het netwerk te maken met een gebrek aan tijd voor scholieren om zicht te oriënteren en voor te bereiden op een vervolgopleiding.

“We merken dat leerlingen soms gewoon nog niet klaar zijn om een weloverwogen keuze te maken voor een hbo-opleiding”, zegt Van der Hoek. Een extra jaar havo of een jaar langer op het hbo gaan dat niet oplossen. “We moeten zoeken naar iets gemeenschappelijks.” De oplossing ziet het Aansluitingsnetwerk in een samenwerking van havo en hbo dat in de regio wordt georganiseerd.

Opnemen in het regeerakkoord

“Op het havo is te weinig tijd om hbo studievaardigheden te verwerven. In het hbo hebben studenten te weinig tijd om de noodzakelijke studievaardigheden te verwerven”, schrijven de opstellers van het manifest. Het Nieuwe Leerjaar zou daar verandering in moeten brengen. “Hogescholen kunnen samen met de aanstaande studenten afspreken om dat Nieuwe Leerjaar deels in te zetten voor oriëntatie op de vervolgstudie en daarmee hbo studievaardigheden te verwerven.”

Volgens het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân zou het Nieuwe Leerjaar opgenomen moeten worden in het aankomende regeerakkoord. Op dit moment zijn de partijen in Den Haag nog met elkaar in overleg over een te vormen coalitie. “De meeste partijen zijn het erover eens dat er meer geld naar onderwijs moet. Bovendien denk ik dat als het studiesucces omhoog gaat, dit ook geld gaat opleveren,” zegt Van der Hoek.

U leest het manifest hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK