Genderongelijkheid in onderwijs stijgt

Nieuws | de redactie
8 maart 2017 | Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 #BeBoldForChange staat in het teken van de strijd voor een meer genderinclusieve wereld. Ook in het onderwijs is sprake van ongelijkheid. Een ongelijkheid die bovendien groeit: vrouwen krijgen er steeds meer de overhand.

Het leraarschap – met name in het primair en voortgezet onderwijs – wordt al jaren gedomineerd door vrouwen. De OECD bracht de verdeling in kaart en daaruit blijkt dat het aandeel vrouwelijke docenten wereldwijd de laatste jaren toeneemt. In 2014 was gemiddeld 68% van de docenten in het primaire, secundaire en tertiaire onderwijs vrouw.

In het onderzoek Gender imbalance in the teaching profession dat deze week gepubliceerd werd gaat de OECD in op de mondiale ontwikkelingen in het leraarschap. Met name in het primaire onderwijs zijn de verhoudingen behoorlijk scheef. Liefst 82% van de docenten is vrouw. De afgelopen jaren is dit percentage gestegen en omdat 70% van de docenten in PO en VO op dit moment onder de 30 jaar is, wordt verwacht dat die trend zich doorzet.

Met name in Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Polen is sprake van een sterke ‘gender imbalance’ in het onderwijs. Nederland bevindt zich iets onder het OECD-gemiddelde, maar kent dezelfde trend. Opvallend is wel dat in de exacte vakken het aandeel vrouwen nog altijd laag is. Volgens de OECD kan dit te maken hebben met het nog altijd bestaande stereotype beeld dat de exacte wetenschap nog altijd een masculien domein is.

Hoewel vrouwen getalsmatig meer en meer de overhand hebben in het onderwijs, is er nog altijd sprake van een wage gap tussen vrouwen en mannen in het onderwijs. Dat verschil is echter een stuk minder groot dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt, wat volgens de OECD ook een verklaring zou kunnen zijn voor de aantrekkingskracht van het onderwijs.

U leest de publicatie van de OECD hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK