Gronings onderwijs samen in inburgering

Nieuws | de redactie
3 maart 2017 | De Gemeente Groningen, het Alfa-college, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool slaan de handen ineen voor het organiseren van de inburgering, integratie en het onderwijs van vluchtelingen.

Onder het motto ‘Inburgeren? In Groningen doen we het samen’ hebben de onderwijsinstellingen en de gemeente vandaag een convenant ondertekend dat de basis vormt voor de verbinding van alle betrokken partijen. Tot nu toe ziet men in Groningen te veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdens het inburgeringstraject tussen wal en schip vallen.

De conclusie van het onlangs verschenen rapport van de landelijke Rekenkamer was glashelder: als gemeenten en andere organisaties zich er niet mee bemoeien, mislukt de integratie. In Groningen wordt alles op alles gezet om de regie op dit complexe vraagstuk te pakken. Daarbij spelen  talenten en competenties van de inburgeraar een hoofdrol.

De vluchteling met een verblijfsvergunning moet centraal staan in het beleid: hij is de ervaringsdeskundige, die adviseert, meedenkt en feedback geeft. Op zijn competenties, ervaring, toekomstvisie en talent worden (maatwerk)trajecten ontwikkeld.

Voortzetting van bestaande initiatieven

Het is niet zo dat de vier convenantpartners nu pas beginnen. De gemeente publiceerde vorig jaar het actieplan De Groningse opgave vluchtelingen, huisvesting, integratie en participatie 2016-2017 waarin zij een coördinerende rol vervult als het gaat om verbeteren, intensiveren en samenwerken met partners in de stad.

Mbo-instellingen Alfa-college en  Noorderpoort zijn al langer bezig met onderwijstrajecten voor vergunninghouders. Binnen deze opleidingen wordt het inburgeringstraject gecombineerd met een middelbare beroepsopleiding. Het slagingspercentage voor de inburgerings-en staatsexamens ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor hoogopgeleide vergunninghouders in samenwerking met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit een voorbereidend jaar richting een HBO of WO-studie.

De Hanzehogeschool biedt sinds twee jaar de zogenaamde Grotiusminor aan: een intensief onderwijsprogramma voor ambitieuze vergunninghouders, die in afwachting zijn van het voorbereidend jaar of een HBO/WO-studie.

Belangrijke rol voor werkgevers

Het nu ondertekende convenant richt zich niet alléén op onderwijs. Ook de arbeidsmarkt en de samenwerking met werkgevers komen nadrukkelijk aan bod. De vier ondertekenaars geven als grote werkgevers het goede voorbeeld en stellen niet alleen taalstages en werkervaringsplaatsen ter beschikking, maar zoeken ook contact met partners in hun omgeving voor werkplekken.

Verder wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund. Samen wordt naar initiatieven op het gebied van crowdfunding, coöperaties en nieuwe netwerken gekeken. Veel inburgeraars hadden in hun land van herkomst zelf al een bedrijf. De verwachting is dat dit convenant interesse opwekt en inspireert met als gevolg dat andere organisaties zich gaan aansluiten.

De resultaten van alle initiatieven worden gemeten. Een pilotgroep van 50 deelnemers wordt op de voet gevolgd om te waarborgen dat de koppeling tussen talent, onderwijs en werk ook echt wordt gemaakt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK