HO sluit bondgenootschap tegen prestatieafspraken

Nieuws | de redactie
1 maart 2017 | Het ISO en de LSVb hebben met de VH en de VSNU een akkoord bereikt over nieuwe kwaliteitsafspraken. De opbrengsten van het leenstelsel zullen middels afspraken worden geïnvesteerd. Die investering kan echter niet worden afgepakt als instellingen de beoogde rendementen niet behalen.

Eind van deze maand komt Commissie Van de Donk met een advies aan de minister over nieuwe kwaliteitsafspraken. Dit is al geruime tijd een heet hangijzer in het hoger onderwijs. Zo wil de VVD samen met het de werkgevers dat de prestatiebekostiging ook in een volgend kabinet doorgang vindt, maar de koepels VSNU en Vereniging Hogescholen (VH) hebben zich hier altijd met hand en tand tegen verzet.

De LSVb en het ISO zijn altijd wat ambivalent geweest ten opzichte van prestatieafspraken maar de neuzen van de belangenbehartigers lijken nu weer allemaal dezelfde men denkt nu nog verder na over de precieze invulling.

Een effectief middel

Het vorige LSVb-bestuur, onder leiding van Stefan Wirken, had nog een advies geschreven dat in handen is van ScienceGuide waarin het bestuur uiteen zette dat prestatieafspraken een heel “effectief middel waren.” Men vond toen dat er prestatieafspraken nodig waren, “om te waarborgen dat het geld uit het leenstelsel op een goede manier wordt geïnvesteerd en zodat het niet alleen naar ‘vastgoedprojecten’ gaat.”

De prestatiebekostiging wilde men toen koppelen aan zoveel mogelijk thema’s in de hoop dat bestuurders zich niet blind zouden staren op een aspect, zoals bijvoorbeeld rendement. Het ging daarbij om thema’s zoals klassengrote, onderwijskwaliteit en verhouding onderzoek/onderwijs bij docenten. Bovendien was het de bedoeling om net als bij de prestatieafspraken, zeven procent van de bekostiging te koppelen aan deze nieuwe afspraken. Dit plan is echter afgeschoten door de eigen achterban.

Kwaliteitspact sterft een stille dood

De andere studentenbond, het ISO, heeft lange tijd meegedacht met het ‘kwaliteitspact’ een initiatief van de SER om met een plan te komen voor prestatiebekostiging. In dit kwaliteitspact zouden werkgevers ook een stem mogen hebben als daar een investering tegenover zou staan in het hoger onderwijs. Dit plan is echter ook op niets uitgelopen.

Inmiddels heeft het hoger onderwijs de rijen gesloten. De koepels VH en VSNU zijn in gesprek gegaan met de studentenbonden en er lijkt nu een akkoord te liggen. Dit akkoord moet ook dienst doen als gezamenlijke reactie op het rapport Van de Donk, dat kort na de verkiezingen van 15 maart wordt verwacht.

Decentrale afspraken

In hoofdlijnen komt het er op neer dat er in de toekomst wel afspraken gemaakt worden over hoe de opbrengsten van het leenstelsel geïnvesteerd kunnen worden. Echter, deze middelen kunnen achteraf niet afgepakt worden indien instellingen niet aan hun rendementsafspraken hebben voldaan.

Over de details moet nog onderhandeld worden, maar het uitgangspunt is dat de beslissingen over de kwaliteitsafspraken op de instelling zo decentraal mogelijk worden afgesproken. De koepels hebben ook toegezegd om dit te bewerkstelligen ook gaan er meer bevoegdheden naar de medezeggenschapsraden en de positie van de medezeggenschap zal ook worden versterkt.

De opleidingscommissies zouden een bijzondere rol kunnen krijgen, die staan tenslotte het dichtst op het onderwijs. Om al deze belangen van verschillende overlegorganen te stroomlijnen wordt er gedacht om per instelling een adviesraad in te stellen waar alle lagen van een instelling in vertegenwoordigd zijn om op die manier breed gedragen kwaliteitsafspraken te maken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de kennissector? Meld u hier aan voor de Nieuwsbrief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK