Koepels en bonden reageren op Kwaliteitsafspraken

Nieuws | de redactie
20 maart 2017 | De studentenbonden en onderwijskoepels reageren deze ochtend ontsteld en verbaasd op het rapport van de Evaluatiecommissie. "Dit is verbijsterend. De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terug zien.’ aldus Jarmo Berkhout (LSVb)

Voor de verkiezingen trachtten de studentenbonden en hoger onderwijskoepels de middelen uit het studievoorschot nog veilig te stellen, maar dat lijkt niet te lukken. Gezamenlijk brachten zij in december een agenda uit die het studievoorschot veilig zou moeten stellen, maar nu stelt de Evaluatiecommissie voor te besteden aan nieuwe Kwaliteitsafspraken, en onder te brengen bij een landelijke commissie.

Studievoorschot veilig stellen

De Kwaliteitsafspraken zoals beoogd door de commissie onder leiding van Wim van de Donk zet in op een brede afstemming met onder andere het beroepenveld en maatschappelijke partners. Dit schiet de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in het verkeerde keelgat: “De studenten hebben een duidelijke boodschap afgegeven aan het kabinet: elke euro van het basisbeursgeld moet in de kwaliteit van onderwijs terechtkomen. Echter, de commissie Van de Donk ziet liever dat universiteiten en hogescholen gaan paraderen met onderzoek en externe samenwerkingen op kosten van de student.”

Voorzitter van het Interstedelijk StudentenOverleg (ISO) Jan Sinnige valt Berkhout bij: “Ons is een belofte gedaan toen de basisbeurs is afgeschaft: studenten gaan dat geld terugzien en mogen daar zelf over besluiten. Deze commissie heeft wel plaatjes van studenten in het rapport gezet, maar daar houdt de studentbetrokkenheid wel op.”

Vreemde conclusies

De universiteiten laten via bij monde van de voorzitter van de VSNU weten de conclusies van het rapport in de eerste plaats niet te onderschrijven: “Het is opmerkelijk dat de Evaluatiecommissie adviseert de prestatiebekostiging te continueren en zelfs uit te breiden. Uit de evaluatie volgt die conclusie namelijk geenszins.”, aldus Karl Dittrich.

Ook de Vereniging Hogescholen is verbaasd over de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie: “Wij geloven niet dat dit de goede richting is. Uit het eerdere experiment van prestatieafspraken is gebleken dat het onverstandig is om instellingen af te rekenen op studieprestaties en onder curatele te stellen.”, stelt Thom de Graaf in het persbericht van de VH.

Onder curatele

De VH en VSNU zien niets in de te nemen route voor nieuwe Kwaliteitsafspraken. Wat hen betreft is het oprichten van een centrale beoordelingscommissie een route waarmee onderwijsmiddelen geleidelijk aan verschuiven naar een centraal orgaan: “Op termijn zou op deze manier bijna één vierde van de totale onderwijsbekostiging slechts met goedkeuring van deze nieuwe autoriteit mogen worden besteed.”, aldus de Vereniging Hogescholen.

“Wij geloven niet dat dit de goede richting is. Uit het eerdere experiment van prestatieafspraken is gebleken dat het onverstandig is om instellingen af te rekenen op studieprestaties en onder curatele te stellen. Het druist ook in tegen de gedachte dat de instellingen juist afspraken moeten maken met de studenten over de besteding van de middelen die vrijkomen door de afschaffing van de basisbeurs. Het gaat immers om hun geld en hun belang.”, aldus voorzitter De Graaf.

Het spreekt voor ons vanzelf dat universiteiten verantwoording afleggen over hun prestaties, op grond van door de overheid opgestelde generieke criteria en door de instelling zelf gekozen, specifieke ambities. Voor een goede verantwoording is echter de overheid de eerst aanspreekbare actor, en niet een nieuwe permanente commissie KIHOS

Het is duidelijk dat de bonden en koepels het gesprek zoeken met de partijen die vanaf vandaag een coalitie gaan vormeren. De LSVb: “In de komende maanden, met het oog op de formatie van een nieuw kabinet, gaan de studentenorganisaties graag samen met de VSNU en de Vereniging Hogescholen de dialoog aan met de politiek over de toekomst van het hoger onderwijs.”

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de kennissector? Schrijf u dan in voor de ScienceGuide Nieuwsbrief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK