Leraar basisonderwijs beter betalen

Verslag | de redactie
10 maart 2017 | “Wellicht moeten leraren in het basisonderwijs meer betaald krijgen dan die in het voortgezet onderwijs.” Bram Buskoop (SP) wist hoe hij de zaal met studenten uit de lerarenopleiding moest bespelen bij een verkiezingsdebat op de iPabo.

Op initiatief van student Demi Kropholler organiseerde iPabo Amsterdam een verkiezingsdebat voor studenten. De partijen hadden hun kopstukken overwegend thuisgelaten maar Michel Rog (CDA) zag kans om in zijn agenda nog ruimte te maken voor zijn achterban. Op een enkele gratuite stelling na werd er tijdens het debat gesproken over onderwerpen die beginnende leraren in de kern raken. Kan ik straks nog een huis betalen en wat zijn mijn carrièremogelijkheden.

Krijg maar eens een hypotheek

Heet hangijzer van de middag was de stelling dat het onmogelijk is voor beginnende leraren om nog een huis te krijgen in Amsterdam. Collegepartij VVD mocht deze stelling bij monde van Jan Middendorp inleiden: “De VVD is een optimistische partij en niets is onmogelijk.”  De bouw van 1250 extra huurhuizen per jaar met een prijs tussen € 700 – 1100 was volgens hem een van de oplossingen voor het huidige probleem. Denise Klomp (PvdA) zag de oplossing toch vooral in de sociale woningbouw, waar de PvdA overigens als lid van collegelid nog flink op had bezuinigd.

De discussie raakte zijdelings aan de salarissen van de aanstaande leraren in de zaal. Rog brak de discussie hierover open: “We hebben inmiddels negen jaar geleden een akkoord gesloten, het Actieplan Leerkracht, dat er daadwerkelijk meer geld kwam voor doorgroei in de salarisschaal.” Hij gaf aan het heel erg te vinden dat de partijen die hun handtekening hieronder hadden gezet dit niet na waren gekomen.

Op de vraag wat er moet gebeuren met het verschil in salaris van leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs kon Rog helder antwoord geven: “Dat moet gelijk worden.” Bram Buskoop (SP) durfde daar nog we een tandje bij te schakelen: “Volgens mij hebben jullie de lastigste groepen, jullie moeten op alle niveaus les kunnen geven op de basisschool. Wellicht moeten leraren in het basisonderwijs daarom wel meer geld krijgen om de kwaliteit te bevorderen.”

Leenstelsel

Uiteraard was er tijd ingeruimd om even over het leenstelsel te praten. Met name de #20 van GroenLinks, Tom van den Nieuwenhuizen, moest hier in de verdediging: “In het oude stelsel betaalde je altijd terug, in het nieuwe stelsel niet. Pas bij € 47.000,- betaal je pas terug in ons stelsel, daaronder niet.” Hij stelde dat mensen met een goed inkomen wel wat meer konden betalen en dat het een vooruitgang was ten opzichte van het oude stelsel waarin mensen in de bijstand soms wel 12% van hun inkomen moesten afbetalen.

Voor Buskoop, die vindt dat de basisbeurs weer terug moet komen, was dit geen overtuigende redenering. “GroenLinks is de laatste jaren bezig geweest om geld af te pakken. Vervolgens willen ze er bij deze verkiezingen € 1000 teruggeven door het collegegeld te halveren. Wat dat betekent is dat je er nog steeds € 200,- per maand op achteruit.” Op de weerlegging van Van den Nieuwenhuizen dat de SP € 300 miljoen wil bezuinigen op onderwijs wierp Buskoop hem terug dat hij wil bezuinigen op “Al die onderwijsbestuurders van de PvdA, VVD, CDA en GroenLinks die tonnen per jaar verdienen.”

Lerarenregister

Michel Rog opende zijn eigen spreektijd met een betoog voor meer vertrouwen en minder regels als het gaat om de keuzes die scholen maken, bijvoorbeeld over klassengrootte. “Wij willen geen Haagse mal en kwantitatieve norm over hoe klein de klassen worden, wel middelen om deze keuzes te kunnen maken.” Rens Raemakers (D66) zag weinig in deze aanpak: “Zo voorkom je nog steeds niet dat er plofklassen van 32 of meer leerlingen, en bovendien investeert het CDA amper in onderwijs.”, was de reactie van Raemakers.

Rog kreeg vanuit de zaal nog een ferme terechtwijzing als het ging om het vermeende vertrouwen in de professional ging. Zo stelde iPabo docent muziek Ineke Peereboom dat haar het laissez faire van het CDA niet zo opviel: “We zien nu de invoering van het lerarenregister waarbij er allemaal cursusjes gevolgd moeten worden. Ik zie dat als een verdienmodel voor al die mensen die niet in het onderwijs willen werken. Waaruit spreekt dat vertrouwen dan?”

Volgens Rog kwam die beslissing voort uit de brede steun uit het veld. “Zelfs de meest kritische organisaties zoals Beter Onderwijs Nederland – wat niet altijd de mensen zijn die voor vernieuwing staan – waren voor.” Het feit dat leraren zelf mogen bepalen welke cursussen ze volgen overtuigde de zaal niet bepaald van het nut en de noodzaak van het register.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK