OCW mengt zich niet in jihad-onderzoek UvA

Nieuws | de redactie
2 maart 2017 | Minister Bussemaker is niet van plan om in te grijpen naar aanleiding van UvA-onderzoek naar vrouwelijke Syriëgangers waarin werd gesteld dat deze vrouwen in IS-gebied een onschuldig huiselijk bestaan zouden hebben. “Het past een minister van OCW niet om zich in een dergelijk debat te mengen.”

Begin dit jaar ontstond er ophef omdat NRC Handelsblad had ontdekt dat een wetenschapper van de UvA onderzoek deed naar vrouwelijke Syriëgangers in IS-gebied. Uit dit onderzoek bleek dat vrouwen daar een tamelijk overzichtelijk en huiselijk bestaan hebben en niet betrokken zijn bij de jihad. NRC ontdekte dat dezelfde onderzoeker onder een pseudoniem op internet de jihad verheerlijkte en hoopte dat Jihadronselaars een beloning in het paradijs wacht. De PVV en CDA hadden hier beide Kamervragen over gesteld aan de ministers van OCW en Justitie en Veiligheid.

Minister Bussemaker laat nu weten achter de UvA te staan in dit verband. “De regering keurt de uitingen waar NRC Handelsblad over schrijft af. De UvA deelt deze mening en heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven expliciet afstand te doen van uitingen die de gewelddadige jihad ondersteunen, ook als deze gedaan zijn door haar medewerkers.”

Een wetenschappelijk debat

Minister Bussemaker is ook met het oog op academische vrijheid niet van plan inhoudelijke uitspraken te doen over het onderzoek. “Dit is onderwerp van een wetenschappelijk debat dat vanuit het principe van academische vrijheid gevoerd moet kunnen worden. Het past een Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet om zich in een dergelijk debat te mengen.”

“De academische vrijheid geeft wetenschappers de ruimte om elkaar voortdurend een spiegel voor te houden, elkaars werk kritisch te bezien en zo elkaar de maat te nemen. De UvA zal deze dialoog stimuleren over het betreffende onderzoek alsmede over dit type kwalitatief onderzoek in het algemeen en de methoden die daarvoor worden gebruikt door een commissie van externe deskundigen in te stellen die op deze vragen zal reflecteren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK