Partijen weren buitenlandse onderzoekers

Nieuws | door Sicco de Knecht
7 maart 2017 | Het is sinds jaar en dag vanzelfsprekend dat buitenlandse wetenschappers op een gunstige belastingregeling kunnen rekenen, maar als het aan veel politieke partijen ligt komt daar binnenkort verandering in. Het merendeel van de partijen in de Tweede Kamer wil de zogenaamde 30%-regel inperken of zelfs helemaal schrappen.

Promovendi, post docs en andere wetenschappers uit het buitenland krijgen, net als veel andere internationale werknemers, vaak een vergoeding voor de extra kosten van het verblijf in Nederland. Zij kunnen deze vergoeding krijgen in de vorm van een vergoeding van de werkelijke kosten of zich beroepen op de zogenaamde 30%-regeling.

Omdat het vergoeden van de werkelijke kosten een vaak resulteert in een ware santenkraam van bonnetjes en administratie kiezen veel internationale werknemers voor de versimpelde 30%-regeling. Hierbij wordt, onder voorwaarden, zonder bewijs 30% van het loon inclusief de vergoeding opgegeven worden als eindeffingsloon bij de belasting (forfaitaire aftrek).

Kleine lettertjes

Naar schatting van de VSNU maken in Nederland zo’n 6000 – 7000 internationale wetenschappers gebruik van deze relatief regelarme regeling. Maar dat zou gezien het brede draagvlak (GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP en PVV) na de verkiezingen wel eens afgelopen kunnen zijn, zo bleek uit de onlangs gepubliceerde doorrekening van het CPB. Een aantal partijen (PVV) wil de regeling helemaal schrappen, terwijl anderen de duur en/of de toepassing van de regeling willen inperken.

Alhoewel het dus niet expliciet was opgenomen in de meeste programma’s was het de VSNU wel opgevallen. Zo vroeg voorzitter Karl Dittrich dan ook verbaasd aan een panel met (aspirant) Kamerleden bij een debat over internationalisering: “Tot grote verrassing van velen van ons hebben jullie laten meenemen dat de dertigprocentsregeling wordt afgeschaft. Dat is echt de doodsteek voor internationalisering. Waarom hebben jullie dat gedaan?” De aanwezige vertegenwoordigers Lisa Westerveld (GroenLinks) en Sebastiaan den Bak (CDA) moesten daar het antwoord op schuldig blijven.

Significante gedragswijziging

Of er werkelijk gerekend kan worden met bedragen die de regel zou moeten opleveren hangt er maar net van af hoe deze voorspelling uitvalt. Partijen gaan ervan uit dat deze aanpassing ertoe zal leiden dat er op jaarbasis zo’n 0,2 tot 0,8 miljard bespaard gaat worden. Gezien de verwachtingen is duidelijk dat de partijen verwachten dat deze wijziging een hevige gedragswijziging zouden moeten opleveringen.

Alhoewel de internationale werknemer zonder de 30%-regeling alsnog gebruik zou kunnen maken van de regeling rond extraterritoriale kosten, is het aantonen van de werkelijke kosten een veel arbeidsintensiever proces – ook voor de belastingdienst. Blijkbaar gaan de partijen er van uit dat het aanpassen of afschaffen van de regeling een zodanige afschrikwekkende werking zal hebben dat er daardoor een kleiner beroep op de extraterritoriale vergoeding zal worden gedaan, en dat er wellicht ook echt minder internationale werknemers aangetrokken worden.

De regeling werd vorig jaar ter discussie gesteld in een verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Daar bleek dat niet onderzocht werd of de aanname dat de regeling buitenlands talent aantrekt dat niet in Nederland voorhanden is ook daadwerkelijk klopt. Minister Dijsselbloem (PvdA) zag toen nog af van wijziging maar nu heeft ook zijn partij de afschaffing opgenomen in het programma.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK