Samen zorgen voor kwetsbare oudere

Nieuws | de redactie
9 maart 2017 | In een vergrijzende samenleving wordt de zorg voor ouderen steeds belangrijker. Ook bij Inholland is men daar mee bezig. Op 24 mei spreekt Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, zijn rede uit in Amsterdam. Hier gaat hij in op hoe praktijk, onderzoek en onderwijs beter verbonden kunnen worden.

Robbert Gobbens licht toe hoe samenwerking binnen leer- en innovatienetwerken zorgt voor een betere verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en wat het positieve effect daarvan is op de kwaliteit van het zorg- en leerklimaat binnen de zorgsector en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Het lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen is een initiatief van de Zonnehuisgroep Amstelland en het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Gobbens doet praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van chronische ziekten voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. Het kan gaan om meerdere somatische ziekten, maar het kan ook een combinatie van somatische en psychische ziekten zijn. De bevolking vergrijst en mensen worden steeds ouder, waardoor het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten toeneemt.

In de inspiratievisie De Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland en in het onderzoeksprogramma van Gobbens, staat het integraal functioneren van mensen in hun sociale omgeving centraal. Om deze reden is ervoor gekozen de titel van het lectoraat Multimorbiditeit te wijzigen in Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen.

Gobbens is niet de enige die zich op dit moment in het hbo bezighoudt met het onderzoek naar de zorg voor kwetsbare ouderen. Vorige maand ging Ivan Bautmans als visiting professor aan de slag bij de Hanzehogeschool met zijn onderzoek naar effectieve oefentherapie voor ouderen om hen weerbaar te maken.  

De Gezonde Samenleving

Met de opgedane kennis draagt Gobbens bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Programma

  • Vanaf 15:00 uur – ontvangst
  • 15:30 uur – start programma
  • 16:00 uur – lectorale rede Robbert Gobbens
  • 16.45 uur – officiële inauguratie door Huug de Deugd, lid CvB Hogeschool Inholland
  • 17:00 uur – receptie

Meer informatie over de bijeenkomst bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK