SGP: hoger onderwijs niet bekostigen op prestaties

Nieuws | de redactie
13 maart 2017 | De SGP wil af van de prestatieafspraken. Het Wetenschappelijk Instituut pleit in de studie ‘van presterend naar inspirerend onderwijs’ voor een minder prestatiegericht overheidsbeleid dat vrijheid geeft aan onderwijs en onderzoek.

Volgens het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (WI-SGP) zorgen de patronen van prestatiedruk in het hoger onderwijs ervoor dat wetenschappers in een felle strijd verwikkeld zijn om de financiering van onderzoek en worden docenten onder druk gezet om zoveel mogelijk studenten door de bachelor te loodsen. Het is het overheidsbeleid dat deze prikkels in de hand werkt, zo stelt de SGP.

Het hoger onderwijs moet volgens het WI-SGP “dienstbaar zijn aan de samenleving” en onderwijs en onderzoek moet “ruimte geven voor verwondering.” De nadruk op cijfers boven inhoudelijke kwaliteit staat dat in de weg en dus doet het instituut enkele aanbevelingen aan de overheid om het hoger onderwijs te veranderen.

Minder focus op prestaties

Allereerst betekent dat dat de prestatieafspraken zullen sneuvelen. De onderwijskoepels hebben zich al geen voorstander van prestatiebekostiging getoond en ook de SGP stelt voor dat de grondslag voor dergelijke afspraken uit de wet wordt geschrapt. Ook in het onderzoek moet financiering stabieler en minder prestatiegericht worden.

Wat betreft het onderwijs is het WI-SGP van mening dat er meer geselecteerd moet kunnen worden in het hoger onderwijs. Die selectie dient op motivatie te geschieden. De SGP hoopt zo het onderwijs beter te laten aansluiten op het talent van jonge mensen. “Iets doen wat bij je talent past, is belangrijker dan een papiertje halen. De status van het diploma moet door de maatschappij minder belangrijk worden gevonden.”

U leest het volledige rapport hier


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK