Studiesucces op basis van verbinding

Nieuws | de redactie
24 maart 2017 | Gistermiddag hield Rutger Kappe bij Inholland Haarlem zijn rede als lector Studiesucces. Hierin pleit Kappe voor verbinding van docent, student en diensten: “In verbinden zie ik voor onze hogeschool een interessante strategie die het potentieel heeft een doorbraak te kunnen realiseren op het gebied van studiesucces.”

De lectorale rede van Rutger Kappe heet: ‘Studiesucces: Verbinden als stap voorwaarts. Een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken’.

De gehele studieketen

Het lectoraat Studiesucces maakt deel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit (domein Onderwijs & Innovatie) en is nu een jaar actief binnen het onderwijs van Hogeschool Inholland en daarbuiten. De onderzoeksthema’s hebben vaste vorm aangenomen en richten zich op de gehele studieketen van in-, door- en uitstroom. 

Rutger Kappe: “Uit de literatuur en de praktijkonderzoeken die wij de afgelopen tijd binnen de hogeschool hebben uitgevoerd komt binding als rode draad naar voren. Dat is wellicht niet verwonderlijk gezien de omvang van de hogeschool, de spreiding van locaties over de Randstad en de grote diversiteit van de instroom.”

“In verbinden zie ik voor onze hogeschool een interessante strategie die het potentieel heeft een doorbraak te kunnen realiseren op het gebied van studiesucces. De interactie tussen docenten en studenten is daarin een centraal thema. Daarnaast is ook het tot stand brengen van een hechtere verbinding tussen diensten en onze opleidingen van belang. Om vervolgens daar weer aan studiesucces bevorderende maatregelen te verbinden die mede voortvloeien uit (eigen) innovatief onderzoek.”

Kappe vertelde bij zijn aantreden bij Inholland in 2015 dat hij onderzoek wil gaan doen naar maatwerk om de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten beter te laten verlopen. “De tijd van ‘one size fits all’ is voorbij,” stelde de lector destijds.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK