Frauderende ho-instelling sluiten blijft lastig

Nieuws | de redactie
21 april 2017 | Ook met de nieuwe wet op namen en graden kan de minister niet zo maar een frauderende onderwijsinstelling sluiten. Dat schrijft Bussemaker naar aanleiding van Kamervragen van de VVD over de Islamitische Universiteit Europa.

Vorig jaar werd bekend dat de Islamitische Universiteit Europa – een afscheiding van de Islamitische Universiteit Rotterdam – voor €8,5 miljoen aan fraude had gepleegd door valse betaalbewijzen te geven van donateurs aan de belastingdienst. De FIOD is inmiddels een onderzoek gestart. Bij een huiszoeking van de FIOD bleek een bestuurslid bovendien in het bezit te zijn van een alarmrevolver met 250 patronen.

Lees verder over de Kamervragen die in oktober werden gesteld aan de minister.

Tegelijkertijd is de Inspectie van het Onderwijs bezig met een onderzoek omdat de IUE onterecht studenten zou voorspiegelen dat zij een academische graad kunnen halen. Dit mag de universiteit niet doen omdat zij alleen een accreditatie van de NVAO heeft voor een hbo-master opleiding

Afkeuring minister

Alles bij elkaar genomen zijn de incidenten bij de Islamitische Universiteit voor de VVD reden geweest om Kamervragen te stellen aan de minister. De minister was het met de partij eens dat dergelijk gedrag van het bestuur van een onderwijsinstelling onacceptabel is. “Dergelijk handelen keur ik, in het algemeen en door bestuurders van erkende onderwijsinstellingen in het bijzonder, ten zeerste af.”

De minister kan nog niet de conclusies van de inspectie naar de Kamer sturen omdat het onderzoek van de FIOD nog niet is afgerond. Ook geeft Bussemaker aan dat zij nog niets kan doen aan het feit dat de IUE onterecht vermeld dat zij ook academische opleidingen aanbieden.

“Door het voeren van de naam ‘universiteit’ wordt de indruk gewekt dat de IUE academisch onderwijs verzorgt. Dat vind ik misleidend. Totdat de bepalingen die strekken tot bescherming van de naam ‘universiteit’ in werking zijn getreden, verbiedt de WHW dit niet en kan ik geen consequenties verbinden aan het misleidend gebruik van deze naam.”

Een bestuurlijke boete

Deze wet gaat pas vanaf 1 juni in, ondanks dat deze al door beide Kamers is. De referendumwet schrijft namelijk voor dat wetten pas na een bepaalde periode in mogen gaan. Vanaf dat moment kan de Inspectie ook optreden. “Indien de IUE na inwerkingtreding van de Wet bescherming namen en graden niet voldoet aan de nieuwe regels, zal de inspectie handhavend optreden.”, aldus Bussemaker in haar brief. 

“Indien inbreuk wordt gemaakt op de nieuwe regels inzake graadverlening of het voeren van de naam universiteit of hogeschool, kan uiteindelijk een bestuurlijke boete worden opgelegd.”   

De minister geeft wel aan dat zij ook na 1 juni niet zo maar de IUE kan sluiten, zoals de VVD wenst. “De WHW biedt, ook na inwerkingtreding van de Wet bescherming namen en graden, geen rechtstreekse mogelijkheid een rechtspersoon hoger onderwijs (rpho) te sluiten. Wel kent de WHW de mogelijkheid om de instelling het recht om wettelijke graden te verlenen te ontnemen waardoor de instelling niet langer een rpho is en niet langer deel uitmaakt van het stelsel van hoger onderwijs.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK