Hoger onderwijs langs de meetlat in U-Multirank

Nieuws | de redactie
10 april 2017 | Bijna 1500 hoger onderwijsinstellingen uit 99 landen hebben dit jaar meegedaan aan U-Multirank. Nederlandse instellingen scoren onder meer goed op het aantal internationale PhD’s dat zij opleiden. Drie hogescholen springen er uit in regionale samenwerking.

In tegenstelling tot veel rankings biedt U-Multirank, een initiatief van de Europese Commissie, geen duidelijke lijst met wat de beste hogeschool of universiteit ter wereld is. De methode categoriseert de 1500 deelnemende instellingen in verschillende groepen: A tot en met E. A geeft aan dat de daarin opgenomen instelling bij de hoogst scorende 20% ter wereld behoort van alle instellingen, de score wordt opgemaakt  per indicator. Groep B behoort tot de daarop volgende 20%, et cetera.

De ranking die gemaakt wordt door een consortium onder leiding van hoogleraar Frans van Vught scoort op een veelheid aan indicatoren zoals studiesucces, onderzoekskwaliteit, internationale aandacht en samenwerking in de regio. De scores die daar uit naar voren komen geven zodoende een rijker beeld dan veel andere rankings van hoe instellingen het doen ten opzichte van hun hun collega’s.

Regionale samenwerking hogescholen

De Nederlandse hogescholen vinden in U-Multirank zo de indicatoren waarin zij kunnen uitblinken. Zo zijn er drie hogescholen die in de top 100 terecht zijn gekomen voor wat betreft regionale samenwerking bij publicaties. De Hogeschool Arnhem Nijmegen en Saxion scoren goed, de Hanzehogeschool is mondiaal op dit punt zelfs de derde instelling.

Diezelfde Hanzehogeschool scoort ook op het gebied van ondernemerschap. U-Multirank vergelijkt ook welk percentage van de afgestudeerden zelf een bedrijf begint. De Hanzehogeschool, die onder meer met de Topondernemersregeling fors inzet op dit punt, mag zich in de categorie ‘Graduate companies’ tot de beste vijf onderwijsinstellingen wereldwijd rekenen.

Geen toppositie academisch onderzoek

Nederlandse universiteiten scoren op het gebied van onderzoek gemiddeld goed, toch constateert Frans van Vught dat de absolute top niet wordt gehaald. “Er komt geen enkele Nederlandse universiteit voor de top-50 ter wereld op de indicatoren ‘citatie-impact’ en 10% meest geciteerde publicaties er wereld. Dit zijn de prestigieuze onderzoeksimpact-indicatoren.” Overigens zijn deze indicatoren niet onomstreden. De scores geven volgens sommigen een te beperkt beeld van de onderzoekskwaliteit.

Internationaal gezien scoren de universiteiten wel erg goed in het binnenhalen van externe onderzoeksinkomsten in binnen en buitenland. Ook op het gebied van internationale samenwerking scoren Nederlandse kennisinstellingen bovengemiddeld. Hoewel er geen universiteiten tot de top 100 behoren bij de ‘joint international publications’. Wel krijgen zeven universiteiten de hoogste score: A toebedeeld.   

Op het gebied van samenwerking met de industrie scoren met name de technische universiteiten hoog. De TU Delft en de TU Eindhoven scharen zich bij de honderd instellingen met de meeste co-publicaties samen met de industrie. De TU Eindhoven hoeft daarin slechts een enkele universiteit voor zich te dulden.

Zelf zien hoe uw instelling scoort. Hier kunt u zelf aan de slag met U-Multirank


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK