Kamer verontrust over taaleisen lerarenopleidingen

Nieuws | de redactie
5 april 2017 | In de Tweede Kamer zijn er zorgen geuit over de taaleisen op de lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van lerarenopleiders en de Vereniging Hogescholen dat er niet al te veel nadruk gelegd moet worden op correct taalgebruik, om zo de lerarenopleidingen meer divers te maken.

Vandaag vond het eerste onderwijsdebat van de nieuwe Kamer plaats over een initiatiefwetsvoorstel van Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) om een einde te maken aan de diagnostische toets in het onderwijs. Harm Beertema (PVV) greep dit debat aan om te reageren op de uitspraken van twee lerarenopleiders van Inholland en Hogeschool Rotterdam en de portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen, Nienke Meijer. Die stelden onlangs dat lerarenopleiders niet te veel nadruk moeten leggen op d’s en t’s, omdat dit ook studenten met een bi-culturele achtergrond uitsluit.

Lees verder: Van taalachterstand naar taalenthousiasme

Harm Beertema riep de Kamer op om een gezamenlijke motie hiertegen in te dienen. “Het pleiten voor een bi-culturele taalcultuur is defaitistisch. Dat is buigen voor je eigen onvermogen om leerlingen te verheffen. Dat is ten diepste het verheffingsideaal verraden. Dit is de unieke Nederlandse onderwijscultuur die wij nergens in de wereld zien. Stel je voor dat Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk zo ver zou gaan om de eigen taal op te geven. Dat is te stuitend voor woorden. Ik zou alle woordvoerders willen vragen om op een volgend moment hier een gezamenlijke motie in te dienen om deze waanzin te stoppen.”

“Onze mooie taal heeft kennelijk bescherming nodig tegen dit soort taalvandalen. Het zijn ook niet zomaar taalvandalen, het zijn lerarenopleiders. En dat is het verontrustende, dat mij zoveel zorgen baart.”

Paul van Meenen (D66), was het op dit punt eens met Beertema. “Voor alle helderheid: dit laatste deel ik nu eens een keer volledig met de heer Beertema. Als we iets niet moeten doen, dan is het stoppen met eisen stellen aan leerlingen. Dat is de beste manier om ze niet te verheffen. Daar zijn we het dus 100% over eens.”

Witte enclaves en bakfietsen

Beertema liet zich toch verleiden om te reageren op Van Meenen en dan in het bijzonder op zijn partijgenoten. “Juist deze lerarenopleiders zijn de D66-stemmers. Deze mensen wonen in witte enclaves, met bakfietsen. Iedere avond lezen zij hun kinderen verantwoorde boekjes voor. Weet u waarom ze dat doen, mijnheer Van Meenen? Ze zijn er diep van overtuigd — daar hebben ze groot gelijk in — dat correct taalgebruik waanzinnig belangrijk is voor de rest van je leven, voor je carrière, om te kunnen analyseren, om je plek als participerend burger in de samenleving in te nemen.”

“Wat mij betreft moeten wij hier paal en perk aan stellen, omdat deze kwalijke vorm van cultuurrelativisme juist de leerlingen uit de lagere klasse op achterstand zet. De kinderen uit de hogere middenklasse worden cultureel gevormd, op een heel verantwoorde wijze, maar door dit soort ingrepen wordt de segregatie tussen de hogeropgeleiden en de lageropgeleiden alleen maar dieper. Dat moeten wij echt niet willen.”

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) viel Beertema bij. “Wij delen de grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs die de heer Beertema naar voren heeft gebracht en zouden ook zeer sympathiek staan tegenover de motie waar hij op hint. Dat is een motie waarin we als Kamer een uitspraak doen over de ondermijnende visie op de Nederlandse taal van verschillende opleidingsinstituten en andere mensen in het onderwijs, die vorige week naar voren is gekomen in nieuwsberichten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK