Maak vaart met onderzoek gezondheid promovendi

Nieuws | de redactie
26 april 2017 | Nu uit recent Vlaams onderzoek blijkt dat daar de helft van de promovendi kampt met psychische gezondheidsklachten, moet de vergelijkbare Nederlandse studie versneld uit worden gevoerd zegt het PNN.

U leest hier de bijdrage van Rolf van Wegberg (voorzitter PNN).

Uit recente cijfers blijkt dat de helft van de Vlaamse promovendi psychische gezondheidsklachten ervaren. Dit is twee tot drie keer meer dan onder vergelijkbare groepen in dezelfde leeftijdscategorie. In Nederland is dit thema al meermaals – maar zonder concreet resultaat – aangesneden.

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende kleinschalige onderzoeken en initiatieven op dit terrein. Variërend van bachelorstudenten die onderzoek doen voor hun scripties, tot het initiatief van het CWTS om na onderzoek aan de Universiteit Leiden, in heel Nederland een gelijksoortig onderzoek als het Vlaamse onderzoek uit te rollen.

Op grote schaal doorpakken

Het blijft echter bij dit soort kleinschalig onderzoek of initiatieven. Een landelijk onderzoek wordt gehinderd door een gebrek aan urgentie en financiële dekking. Hierdoor blijft het landelijke beeld onbekend en zullen beleidsmaatregelen uitblijven.

Het is onbekend hoeveel Nederlandse promovendi klachten ervaren, noch hoeveel er daardoor uitvallen. Daarom is het nu zaak haast te maken met een onafhankelijk landelijk onderzoek naar de werk gerelateerde gezondheidsklachten onder promovendi.

Werkgerelateerde, psychische gezondheidsklachten onder promovendi of onder welke groep dan ook, moeten zeer serieus worden genomen. Daarom is het van groot belang te weten in welke mate en hoe promovendi deze klachten ervaren.

Het kan niet zo zijn dat het onderzoek dat nodig is om dat te achterhalen, uitblijft omdat er wordt gesteggeld over wie de rekening betaald. Want op deze manier is er maar een groep die de rekening betaalt. De promovendi.

Rolf van Wegberg is voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

Update: Naar aanleiding van dit artikel heeft Frank Futselaar (SP) Kamervragen gesteld.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK