Nieuwe voorzitter LSVb bekend

Nieuws | de redactie
6 april 2017 | Tariq Sewbaransingh is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de LSVb. Hij was tot voor kort student-lid van de niet onomstreden Commissie van den Donk en was tijdens de Amsterdamse Bunge- en Maagdenhuisbezettingen de voorzitter van de Centrale Studentenraad van de UvA.

Op de algemene ledenvergadering dit weekend kiest de LSVb zijn nieuwe bestuur. De Amsterdamse Tariq Sewbaransingh zal daarin de post van voorzitter gaan bekleden. Een flinke ommezwaai ten opzichte van de huidige leider Jarmo Berkhout, die tijdens de Amsterdamse onrusten soms lijnrecht tegenover Sewbaransingh stond. 

Toekomst kwaliteitsafspraken

“Een briljante jonge vent, met hele goede bijdragen.” Zo typeerde commissievoorzitter Van de Donk het student-lid Sewbaransingh van zijn commissie tegenover ScienceGuide. De commissie Van de Donk evalueerde de prestatieafspraken. Het huidige bestuur van de LSVb noemde deze een uitvloeisel van het rendementsdenken, maar als lid van de commissie zette de kandidaat-voorzitter zijn handtekening onder de aanbeveling om de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs te investeren in nieuwe kwaliteitsafspraken.

Lees verder: de samenvatting van het rapport ‘Van afvinken naar aanvonken’ waar Sewbaransingh aan meeschreef en de reacties van de bonden.

De LSVb is samen met de VSNU, VH en het ISO fel gekant tegen de voorstellen die de commissie Van de Donk doet: “Dit is verbijsterend. De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terug zien.’ Aldus Jarmo Berkhout die daarmee doelde op de intentie om deze middelen ook aan onderzoek en profilering uit te geven.

Arena Maagdenhuis

Dit is niet het enige punt waar de huidige en nieuwe voorzitter met elkaar van mening verschillen. Sewbaransingh bleek als voorzitter van de Studentenraad tijdens de Bunge- en Maadenhuisbezettingen minder revolutionair dan zijn toekomstige voorganger.

Sewbaransingh koos tijdens en na de Maagdenhuisbezetting geen duidelijke kant maar trad eerder op als bemiddelaar. Zo bleek onder andere uit zijn reactie op de Bungehuisbezetting in 2015: “Wij geloven dat het beste beleid voor de universiteit tot stand komt in samenspraak met de academische gemeenschap. De CSR ziet daarom een oplossing in het voeren van een dialoog, zowel in de medezeggenschap als in de collegebanken.”

Met de aanstelling van Sewbaransingh kiest de LSVb dit weekend een pragmatischer voorman dan het afgelopen jaar. Een voorzitter die bovendien al goed ingevoerd is in het Haagse. Naast lid van de door het kabinet ingestelde commissie was hij politiek assistent van D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK