Pabo’s bundelen krachten in onderzoek

Nieuws | de redactie
10 april 2017 | “Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.

Recent is er op de Marnix Academie een feestelijke start gemaakt met Radiant Lerarenopleidingen. Dit is een samenwerkingsverband van de opleidingen Leraar Basisonderwijs van negen hogescholen. In Radiant Lerarenopleidingen bundelen de hogescholen kennis, kunde en kracht op gebieden van onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Vanuit Radiant Lerarenopleidingen trekken de hogescholen samen op in de ontwikkeling en het aanbieden van masteropleidingen, zoals de masters Passend meesterschap, Toekomstgericht onderwijs en Leren en innoveren.

De normatieve waarde van het meesterschap

Tijdens de opening vertelde lector Jan Hoogland van Hogeschool Viaa Zwolle hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. “Het kwam aarzelend opgang, maar na een aantal bijeenkomsten was er zoveel consensus dat wij al nu een bundel hebben gemaakt met bijdragen van verschillende onderzoekers. Radiant is een voortzetting van het Centre of Expertise ‘Persoonlijk Meersterschap’.

Voor persoonlijk meesterschap is al langer aandacht vertelt Hoogland. “Dat die samenwerking  met lectoren zo goed verliep komt omdat we al eerder nagedacht hebben over persoonlijk meesterschap. Dat willen wij met Radiant verder brengen. Die menselijke maat is kenmerkend voor de kleine instellingen die wij zijn. Wij willen daarom meer aandacht voor de bezieling en voor de normatieve waarde van het meesterschap en nadenken over de rationele opvatting van onderwijs tussen mensen die onderwijs geven en onderwijs ontvangen.”

Monique Leygraaf is als lector van de iPabo ook betrokken bij dit onderzoek, zij vertelde wat het onderzoek van Radiant zo bijzonder maakt. “Als Radiant lerarenopleidingen doen wij praktijkgericht onderzoek en onderzoek dat een verbetering beoogd van bestaande praktijken, waarbij alle deelnemers actief betrokken zijn, zoals leerlingen, docenten, besturen en ouders. Zij hebben een stem in het onderzoek.

Volgens Leygraaf verhoogd dergelijk onderzoek de impact ervan. “Omdat mensen uit de praktijk niet object zijn van onderzoek maar meer eigenaar van onderzoek zijn ze ook meer betrokkenen en daarom heeft ons onderzoek ook een directe impact op de professional op de werkvloer.”

Een luis in de pels

Leygraaf overhandigde namens Radiant de gezamenlijke onderzoeksagenda. “Mede namens de bestuurders, opleiders en studenten van radiant presenteren wij onze gezamenlijke onderzoeksprogramma. Dit doen we vanuit de negen kleine hogescholen om op die manier aan te sluiten bij en bij te dragen aan de grote discussie over het leraarschap en zo kunnen we misschien ook wel de luis in de pels zijn.”

Thom de Graaf die als voorzitter van de Vereniging Hogescholen de onderzoeksagenda in ontvangst mocht nemen was enthousiast over dit initiatief. “Dit is een mooi samenwerkingsverband en het is behoorlijk uniek dat binnen de Vereniging Hogescholen, die toch al met elkaar samenwerken daarbinnen ook een samenwerkingsverband is met hogescholen. Het is mooi en bijzonder dat negen hogescholen in het educatieve domein actief zijn, niet uit zwakte en onmacht, maar uit kracht en met een positieve instelling. Waarbij gezegd wordt: ‘wij kunnen meer betekenen als wij samenwerken en met ons negenen zorgen dat wij een professionele ontwikkeling kunnen maken van de onderwijspraktijk en het onderzoek met elkaar afstemmen.’”

Tegenover ScienceGuide meldde de Graaf dat hij dit als opmaat ziet voor meer samenwerking in het educatieve domein van het hbo. “Dit zijn negen zelfstandige educatieve hogescholen. Je zou nu eigenlijk die onderzoeksagenda moeten verbreden tot een onderzoeksagenda voor het hele hbo rondom lerarenopleidingen. Alle andere pabo’s moeten hier eigenlijk ook aan meedoen.”

De voorzitter van de VH benadrukte ook hoe bijzonder het is in historisch perspectief dat deze monosectorale hogescholen met elkaar samenwerken.  “Het zijn allemaal hogescholen met een denominatie. Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK