De uitdagingen van de participatiesamenleving

Nieuws | de redactie
18 mei 2017 | In 2013 muntte Koning Willem-Alexander de term participatiesamenleving. Wat heeft dat de afgelopen jaren betekent voor de verzorgingsstaat? Inholland-lector Thomas Kampen ziet hoe de verhoudingen tussen professionals en burgers in de zorg aan het veranderen zijn.

Begin deze week sprak Kampen in Haarlem zijn lectorale rede uit. Als lector Stimulering Gezonde Samenleving richt hij zich op de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en de meer integrale benadering van zorg en welzijn. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving van Inholland.

Lees verder over hoe Inholland  het thema Gezonde Samenleving uitdiept in onderwijs en onderzoek

In zijn rede gaat Thomas Kampen in op hoe zorgprofessionals zich tegenwoordig verhouden tot hulpbehoevenden. “Als de overheid zich terugtrekt en meer verantwoordelijkheid van burgers verwacht, lopen professionals volgens de overheid al snel in de weg en voor burgers niet hard genoeg.”

Volgens Kampen is er in de participatiesamenleving een situatie ontstaan waarbij er tegenstrijdige verwachtingen zijn van zorgprofessionals. Dat maakt het voor hen onmogelijk aan alle verwachtingen te voldoen. “In beleid en wetenschap is daar te weinig aandacht voor en wordt er vaak te eenzijdig belicht in hoeverre professionals zich voegen naar geldend beleid.”

De betekenis van ‘eigen regie’

In het lectoraat Stimulering Gezonde Samenleving wil Thomas Kampen daarom gaan kijken hoe dergelijke dilemma’s voor zorgprofessionals te overkomen zijn. Hij verwondert zich over beleid dat professionals in zorg en welzijn voor die dilemma’s stelt. Hoe verhoudt ‘de gehele mens centraal stellen’ zich tot ‘kijken naar iemands mogelijkheden en niet naar iemands problemen’? Wat betekent streven naar zelfredzaamheid of ‘eigen regie’ voor iemand die permanent van zorg afhankelijk is? Hoe bespreek je met collega’s casussen als je alleen praat met de cliënt en niet meer over de cliënt?

Het onderzoeksprogramma dat Kampen wil gaan uitwerken is verbonden met maatschappelijke vraagstukken en onderzoeksthema’s in de regio Haarlem. Het onderzoek kijkt hoe burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven kunnen leiden en blijven participeren. Daarom is er aandacht voor het stimuleren van zelfredzaamheid, door optimaal gebruik te maken van technologische middelen en leren en werken voorbij de grenzen van het eigen vakgebied.

U leest de volledige lectorale rede van Thomas Kampen hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK