Een aanmelding is nog geen inschrijving

Nieuws | de redactie
10 mei 2017 | Op het meetpunt van de 1 mei deadline voor aanmelding groeit het aantal eerstejaars ho bachelor aanmeldingen dit jaar met 6%. De aanmeldingen op de universiteiten, en met name die van internationale studenten, nemen de hoofdmoot van de groei voor hun rekening maar er zijn kanttekeningen te maken bij de cijfers.

Vandaag laat de VSNU weten dat er dit jaar 11% meer aanmeldingen bij universitaire bachelors zijn binnengekomen dan het jaar hiervoor. De VH ziet een stijging van 4,7%. In de jaarlijkse monsteroperatie om de aanmeldingen op tijd binnen te krijgen is sinds studiejaar ‘13|’14 wat meer rust gekomen door de deadline, maar het scherp krijgen van het uiteindelijk exacte aantal inschrijvingen blijft lastig.

De harde en zachte cijfers

In absolute zin is de groei in aanmeldingen net wat groter bij de hogescholen dan bij de universiteiten (6717 en 6060 respectievelijk). In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree) en 81.800 aan de universiteiten. 

De universiteiten splitsen de getallen uit in de groei in nationale (8%, 57.900 aanmeldingen) en internationale groei (18%, 23.900 aanmeldingen). De hogescholen kunnen ook een beeld geven van het type opleidingen waarvoor studenten zich aanmelden. Daaruit blijkt dat Landbouw en natuurlijke omgeving (7,6%) en Taal en cultuur (8,1%) de grootste groei in aanmeldingen doormaken.

Zowel de universiteiten als de hogescholen maken expliciet duidelijk dat het hier om aanmeldingen gaat en niet om uiteindelijke inschrijvingen. Aangezien de eindexamens pas deze week zijn begonnen weten veel scholieren nog niet of ze volgend jaar student zullen zijn. De definitieve inschrijvingen worden pas rond januari verwacht.

Ook kunnen aankomend studenten zich voor meerdere opleidingen aanmelden, maar hiervoor is in de cijfers gecorrigeerd. Of het aantal leerlingen dat zich in het kader van matching voor meerdere opleidingen inschrijft de afgelopen jaren is gestegen kan niet worden achterhaald. 

Groei internationale aanmeldingen

De universiteiten zien de grootste groei in het aantal internationale aanmeldingen. Dit is gestegen met 18% ten opzichte van vorig jaar. Een van de redenen hiervoor is een puur administratieve: steeds meer internationale aanmeldingen lopen via Studielink wat in het verleden direct via de opleiding ging.

Daarnaast is het inmiddels een bekend gegeven dat studenten uit het buitenland zich vaak aanmelden bij meerdere universiteiten, ook in meerdere landen tegelijk, om hun kansen te spreiden. Maar, als de aangemelde studenten uit het buitenland zich dit jaar vergelijkbaar ‘gedragen’ als in voorgaande jaren, betekent dit dat de groei doorzet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK