Hogescholen samen in strijd tegen psychische problemen

Nieuws | de redactie
12 mei 2017 | Zes hogescholen bundelen hun krachten in een coöperatie op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Ze hopen in deze samenwerkingsvorm meer mensen met psychische problemen te kunnen helpen.

De initiatiefnemers van Coöperatie KenVaK zoals de samenwerking gaat heten zijn: Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool. Binnenkort zullen ook Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Leiden zich bij dit samenwerkingsverband aansluiten en zijn er gesprekken met ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.

Gebruik van creatieve interventies

Bij KenVak zijn ongeveer vijfentwintig onderzoekers aangesloten, die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma zullen uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën aan Hogeschool Zuyd. Op 10 juni zal de start van de coöperatie gevierd worden met een conferentie ‘Krachten gebundeld’.

Vaktherapieën zijn therapieën om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. De therapievorm is grotendeels non-verbaal en ervaringsgericht: centraal staan het handelen en de beleving, en veel minder het spreken. De therapeut zet op een methodische wijze beeldende, dans-, drama-, muzikale, of bewegings- en lichaamsgerichte interventies in. Deze bieden de patiënt een andere ingang dan verbaal-georiënteerde therapieën, zoals psychotherapie of cognitieve gedragstherapie.

Deze vorm van therapie  kan voor verschillende groepen mensen met psychische klachten worden ingezet, zoals ouderen met dementie, psychiatrische patiënten, kinderen met autisme, kwetsbare jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die deze vorm van therapie hebben gevolgd, zijn er vaak erg tevreden over.

Intensievere inzet vaktherapie

In Nederland zijn vaktherapieën ingebed in de geestelijke gezondheidszorg en worden ingezet in – onder meer – het speciaal onderwijs, de ouderenzorg, forensische zorg en preventie. In diverse andere Westerse landen worden vaktherapieën intensiever en met succes toegepast.

Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat vaktherapieën psychische klachten verminderen. Hierdoor verbetert hun functioneren in de samenleving. Zo blijkt uit recent onderzoek van KenVaK dat de integratie van vaktherapeutische principes in jeugdactiviteiten in wijken leidt tot een grotere weerbaarheid van kwetsbare jongeren. Ook blijkt bijvoorbeeld dat beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsproblemen resulteert in een afname van klachten en tot meer veerkracht leidt.

Onderzoek naar de effecten van vaktherapieën werd in Nederland tot voor kort uitgevoerd door verschillende hogescholen. De afgelopen jaren is geleidelijk meer samenwerking ontstaan. Nu hebben de hogescholen besloten om de krachten stevig te bundelen in de vorm van een coöperatie met een gezamenlijk onderzoeksprogramma, waar instellingen en praktijken zich bij aan kunnen sluiten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK