Lectoren krijgen geen promotierecht

Nieuws | de redactie
1 mei 2017 | Minister Bussemaker vreest niet dat de kwaliteit van het wetenschapsstelsel te lijden heeft onder uitbreiding van het ius promovendi. Ze wil alleen nog niet zo ver gaan dat gepromoveerde lectoren ook promotierecht krijgen.
Commissiekamer in de Agnietenkapel

Dit schrijft de minister aan de Senaat naar aanleiding van Kamervragen over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het ius promovendi. Onlangs stelde de Eerste Kamer een reeks Kamervragen over een wetsvoorstel om het hoger onderwijs en de wetenschap meer aan te laten sluiten bij de internationale standaard.

Een belangrijk onderdeel van deze wet is, om in lijn met omringende landen, ook niet-hoogleraren het wettelijke recht op het toekennen van de titel doctor te geven. Hierbij zou het college van promotoren, het universitaire gremium bestaande uit hoogleraren die promotoren aanwijst, wel eindverantwoordelijk blijven. In het bijzonder had de VVD uitgebreide reeks aan vragen voor de minister.

Lees hier een samenvatting van de vragen van de Eerste Kamerfracties.

De minister benadrukte in de beantwoording op vragen van verschillende fracties dat dit wetsvoorstel wordt ingediend om niet meer uit de pas te lopen met het buitenland. “Het huidige Nederlandse stelsel wijkt op het punt van het ius promovendi af van internationale stelsels. Er is geen inhoudelijke reden het Nederlandse stelsel zo te houden. De regering wil recht doen aan de reeds lang bestaande praktijk dat een ander personeelslid dan de hoogleraar (meestal een universitair hoofddocent) als copromotor feitelijk optreedt als promotor, maar daarvoor niet de formele erkenning krijgt die zijn collega in het buitenland nu wel krijgt.”

De PvdA vroeg aan de regering of zij overwogen had om het promotierecht ook te verlenen aan gepromoveerde lectoren op het hbo. Vanuit het hbo bestaat al langer de behoefte om op termijn het promotierecht aan gepromoveerde lectoren te verlenen. In Ierland hebben Universities of Applied Sciences bijvoorbeeld wel dit promotierecht.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er voor de al langer lopende discussie over het binaire stelsel geen ruimte is in de behandeling van deze wet. “Dat heeft de regering niet overwogen. Het doel van dit wetsvoorstel is het bevorderen van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Afgezien van een enkele reparatie beoogt het wetsvoorstel geen andere beleidsdoelen te realiseren.”

Kwaliteit niet in gevaar

De grootste vrees van de VVD was dat door de uitbreiding van het promotierecht de kwaliteit van het Nederlandse wetenschapsstelsel onder druk zou komen te staan. In haar antwoorden probeert de minister die vrees weg te nemen. “De regering is van dat met dit wetsvoorstel van een daling van de kwaliteit geen sprake zal zijn.

De minister geeft ook aan dat dit voorstel breed gedragen wordt door de wetenschap zelf omdat er breed geconsulteerd is in het veld en er gevraagd is naar een reactie op dit voorstel. “Het Rectoren College heeft bij die gelegenheid overigens niet gereageerd,” zo geeft de minister aan. “De regering heeft uiteraard wel aan de VSNU gevraagd over dit punt een standpunt in te nemen en heeft daarop een positieve reactie ontvangen. Ook de KNAW en De Jonge Akademie zijn hierin gehoord en hebben een positieve reactie gegeven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK