Leergang praktijkonderzoek breidt uit

Nieuws | de redactie
9 mei 2017 | Het hbo is nog altijd op zoek naar mogelijkheden om het praktijkgericht onderzoek te versterken. In 2015 begonnen vijf hogescholen daarom de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Steeds meer instellingen in Nederland sluiten zich daar nu bij aan.

Bij de start in 2015 op de Hanzehogeschool in Groningen stelde Han de Ruiter al dat onderzoek in het hbo nog een “pril bestaan” heeft. Lectoren zijn er al sinds 2001, maar voor veel docenten in het hbo is onderzoek nog tamelijk nieuw. Voor de Hanzehogeschool, Saxion, Windesheim, Hogeschool Rotterdam en Leuven reden om docent-onderzoekers een leergang aan te bieden die hen op weg helpt.

“Het zijn voornamelijk docent-onderzoekers die meedoen, maar ook een paar lectoren,” vertelt Frans Pol die namens Saxion betrokken is bij de organisatie van de leergang. “Het is een divers gezelschap waar iedereen weer andere vaardigheden mee brengt. Het gaat er om dat de deelnemers leren wat het betekent in de context van het hbo onderzoek te doen. Hoe je bijvoorbeeld een strategisch netwerk van maatschappelijke partners opbouwt om dat onderzoek mee uit te voeren.”

Eind april werd op EnTranCe in Groningen de tweede leergang afgesloten en ontvingen bijna twintig deelnemers van tien verschillende hogescholen een bewijs van deelname. Bij de uitreiking kregen de deelnemende docent-onderzoekers de kans om hun in de leergang behaalde resultaten te presenteren.

De vruchten van de leergang

André Bieleman is associate lector Arbeid en Gezondheid aan Saxion. Hij deed mee aan de recent afgeronde leergang. “We zijn al met een projectgroep bij elkaar waarin ook mensen van de HR-afdeling van bedrijven en studenten deelnemen aan workshops. We houden ons bezig met het bevorderen van de vitaliteit. Hoe kun je medewerkers prikkelen aan de slag te gaan met hun eigen gezondheid. Het gaat daarbij om het uitdagen tot verandering, in plaats van het opleggen van die verandering.”

Omdat Bieleman in de fase zat waarin de projectvoorstellen moesten worden geschreven, kwam de deelname aan de leergang hem zeer goed uit. “Dat liep eigenlijk parallel. De leergang is zo opgebouwd dat je je eerst bezighoudt met de kenmerken van het project, dan met de vraagarticulatie, hele heldere stappen dus. Dat kwam mij in deze periode heel goed uit.”

Bij de presentatie in Groningen liet Bieleman zien wat dat heeft opgeleverd. “Juist het schrijven van een projectvoorstel en het binnenhalen van een subsidie, dat is toch wel iets anders dan het daadwerkelijk doen van onderzoek. Het gaat er om dat je jezelf leert verkopen, dat wordt in deze leergang heel scherp neergezet.”

Netwerk van onderzoekers

De doelstelling van de leergang is tweeledig. Allereerst moeten deelnemers kennis en ervaring opdoen in het doen van praktijkgericht onderzoek, maar daarnaast wil de leergang ook een netwerk van onderzoekers in het hbo ontwikkelen. De onderzoekers werken in de leergang nadrukkelijk samen om nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken te vertalen naar het praktijkgerichte hbo-onderzoek.

Nu het netwerk van vijf hogescholen dat de leergang organiseert een aantal jaar onderweg is, sluiten ook andere hogescholen zich definitief aan. Van Hall Larenstein, Hogeschool van Amsterdam, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht gaan ook meehelpen met het inhoudelijk organiseren van de leergang. Komend jaar zullen twee groepen deel gaan nemen aan de leergang: één in september en één in februari 2018.

Naast de in totaal acht hogescholen doet ook RAAK SIA nu structureel mee aan het initiatief. Dat komt tot uiting in deelname in de stuurgroep alsook bij de uitvoer van de Leergang. RAAK SIA verzorgt net als de hogescholen een stukje van de leergang. Zij richten zich daarin op intervisiemethodiek om het samenwerken tussen verschillende maatschappelijke partijen te verbeteren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK