Leg focus op studie-inhoud, niet op carrière

Nieuws | de redactie
8 mei 2017 | Studiekeuze is geen eenmalig moment, maar een proces. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Jeany van Beelen-Slijper die op 11 mei promoveert aan de RUG. De beleidsadviseur van Inholland Rotterdam bracht de schoolloopbanen van studenten in het hbo in kaart.

Van Beelen-Slijper is beleidsadviseur instroom en aansluiting bij Inholland en doet daarnaast onderzoek naar het studiekeuzeproces van juridische studenten op haar hogeschool. In haar onderzoek concludeert ze dat het niet loont om het toekomstige beroep leidend te laten zijn in de keuze voor een studie. Teleurstellingen en studie-uitval zijn dan een vrij waarschijnlijk gevolg.  

Studenten die een studiekeuze maken op de inhoud van een studie vallen veel minder uit. Ze concludeert dit op basis van het volgen en interviewen van 89 studenten HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in hun keuzeproces.

Proces voor en na de poort

De uitkomsten van het onderzoek van Van Beelen-Slijper helpen te begrijpen wat er gebeurt ‘voor de poort’ én ‘na de poort’. Het brengt het keuzetraject van de hbo-studenten in kaart en geeft antwoord op vragen of er verschil is tussen jongeren die veel bezig zijn te bedenken wat ze willen en wat bij hen past en jongeren die dit niet doen.

Al in 2014 pleitte Van Beelen-Slijper er op ScienceGuide voor dat er te veel nadruk wordt gelegd op dat ene moment van studiekeuze. “Voor adolescenten is het traject van studiekeuze en studievoortgang een proces, waarbij gemaakte keuzes als gevolg van tijd of ervaringen kunnen veranderen.”

Uit het onderzoek van Van Beelen-Slijper blijkt dat jongeren die hebben deelgenomen aan oriëntatie-activiteiten betere studieresultaten hebben dan degenen die dit niet doen. Naast de koppeling tussen oriëntatie en studiesucces heeft Slijper ook diverse vormen van uitblijvend studiesucces onderzocht, zoals het wisselen van opleiding en studiestaking.

Haar onderzoek biedt inzicht in waarom jongeren bepaalde keuzes maken, en waar de knelpunten liggen als het gaat om specifieke groepen. Slijper pleit voor meer onderzoek dat uitgaat van de individuele ontwikkeling van een student, om studiekeuze en studievoortgang beter te kunnen begrijpen.

Geen one size fits all

Eerder dit jaar hield lector Rutger Kappe zijn lectorale rede. De lector Studiesucces pleit er voor de diensten, docenten en studenten nadrukkelijker te verbinden om het studiesucces te vergroten. Hij stelt dat een ‘one size fits all’-benadering niet afdoende is om studenten zo goed mogelijk tijdens hun opleiding te begeleiden.

Jeany van Beelen-Slijper is op Inholland betrokken bij het hele proces van instroom en aansluiting. Zij is onder andere projectleider bij Inholland Rotterdam van het Kick Start College en het 100-dagenprogramma. Op dit moment is zij ook samen met collega’s bezig met een onderzoek naar beeldvorming, superdiversiteit en studiesucces bij het Inholland-lectoraat Dynamiek van de Stad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK