Minister komt met scenario’s voor bekostiging

Nieuws | de redactie
24 mei 2017 | Een groeiend aantal technische opleidingen lijkt komende jaren te gaan werken met een numerus fixus. Voor Pieter Duisenberg (VVD) en Harry van der Molen (CDA) was het reden Kamervragen te stellen. Demissionair minister Bussemaker wijst nu op een OCW-analyse van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs.

“Ik deel de grote behoefte aan technici, daarom heb ik ook in 2013 het Techniekpact medeondertekend”, reageert Bussemaker op de vraag van Duisenberg en Van der Molen naar het effect van de numeri fixi die deur dicht zouden doen voor bètatalent. “In Nederland zijn er zo’n 150 bètatechnische bacheloropleidingen op universitair niveau, waarvan er dit collegejaar vijf opleidingen bij de technische universiteiten een numerus fixus hebben. Mogelijk komen er komende jaren tijdelijk extra numeri fixi bij om de onderwijskwaliteit te borgen.”

Duisenberg en Van der Molen wijzen in hun vragen op de cijfers rond de voorinschrijving van de VSNU, waaruit zou blijken dat komend jaar wellicht 100 studenten moeten worden afgewezen bij de studie Lucht & Ruimtevaart aan de TU Delft. Volgens Bussemaker is het echter nog te vroeg om hier op af te gaan. “Er is nog niets te zeggen over hoeveel studenten zich daadwerkelijk willen inschrijven of over het aantal studenten dat eventueel afgewezen gaat worden bij de acht numerus fixusopleidingen die de TU’s komend jaar kennen.”

In antwoord op de Kamervragen lijkt Bussemaker te erkennen dat OCW wel degelijk aan het kijken is naar oplossingen voor de capaciteitsproblemen bij de technische universiteit. Ze wijst daarbij naar een grote analyse van de bekostigingssystematiek die OCW vandaag presenteert. Daarin worden handreikingen gedaan voor verschillende denkrichtingen die mogelijk zijn.

In die analyse wordt geconstateerd dat de druk op de rijksbijdrage toe aan het nemen is als gevolg van de studentengroei en matchingsactiviteiten van onderwijsinstellingen, dat er geen volledige bekostiging is voor ‘tweedekans’ studenten en dat er gekeken moet worden naar een verdeling van middelen die meer recht doet aan taken en activiteiten van instellingen.

In het rapport valt ten aanzien van de bekostiging van technische opleidingen het volgende te lezen: “Aanpassing van de bekostiging van verschillende type opleidingen (alfa, bèta, gamma) kan leiden tot een verbetering van de aansluiting tussen taken en bekostiging. Het vergt nader onderzoek om te bepalen of en op welke manier de bekostigingstarieven in het onderwijsdeel van universiteiten en hogescholen kunnen worden aangepast zodanig dat deze beter aansluiten op de kosten.”

Binnenkort komt ScienceGuide met een analyse van de scenario’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK