OCW moet stap terugdoen bij kwaliteitsafspraken

Nieuws | de redactie
30 mei 2017 | Volgend jaar beschikt OCW voor het eerst over middelen de vrijgekomen zijn door het invoeren van het leenstelsel. Als het aan LSVb en ISO ligt krijgen instellingen zelf veel meer zeggenschap over de besteding. In de plannen van de studentenbonden is geen ruimte meer voor prestatieafspraken.

“De middelen die zullen vrijkomen door de invoering van het leenstelsel moeten leiden tot gerichte investeringen die de primaire processen binnen het onderwijs ten goede komen. Prestatieafspraken in de huidige vorm zijn hiervoor niet het juiste middelen,” schrijven ISO en LSVb in een persbericht waarin zij in gaan op wat er komend jaar in het hoger onderwijs moet gebeuren. 

Belangrijkste punt is dat studenten en docenten weer zeggenschap krijgen over hoe de financiële middelen gebruikt kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. De prestatieafspraken hebben volgens de studentenbonden geleid tot een “risicomijdende en pessimistische cultuur op instellingen.” Daarom willen de bonden naar een meer horizontale structuur van verantwoording. 

Geen onderwijspolder 

Als er dus al kwaliteitsafspraken gemaakt worden in het hoger onderwijs dan moeten deze gemaakt worden tussen studenten, docenten en bestuurders. Eind vorig jaar presenteerden de studentenbonden samen met de HO-koepels een agenda voor het hoger onderwijs, waarin de besteding van de studievoorschotmiddelen in was uitgewerkt. 

Belangrijk punt daarin was dat de middelen primair naar de verbetering van het onderwijs zouden gaan. In het vandaag gepresenteerde plan, laten de studentenbonden zien hoe een juiste besteding volgens hen gewaarborgd kan worden. “Kwaliteitsafspraken moeten de basis zijn van een nieuw soort samenwerking tussen studenten, docenten, bestuurders en waar gewenst derde partijen. Er moet niet een soort onderwijspolder worden geïnstitutionaliseerd, maar de basis van nieuw beleid moet wel zijn dat besluitvorming bottom-up gaat.” 

Volgens LSVb en ISO moeten studenten en docenten plannen en ideeën aan het instellingsbestuur leveren. Daarover moeten zij  met de centrale medezeggenschapsraden in debat gaan en tot overeenstemming komen. “De instelling betrekt daar waar nodig of gewenst het afnemend werkveld (“externe stakeholders”) bij, om tot een goede afstemming te komen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.” 

De afspraken die gemaakt worden door de directe betrokkenen vormen de basis van de kwaliteitsverbetering van de instellingen. Dit garandeert volgens de studentenbonden dat het geld uit het leenstelsel echt naar onderwijs gaat. Pas bij het daadwerkelijke naleven van de gemaakte plannen komt de politiek weer in beeld. 

Controle op afstand 

Op welke manier dit precies gebeurd wordt in hun plannen niet precies uitgelegd maar de bonden doen wel een suggestie. “Kwaliteitsafspraken met steun binnen de instelling zijn het begin. Vervolgens moet er een instantie zijn die erop toeziet dat het geld uit het leenstelsel volgens afspraak besteed wordt. Deze instantie zou het ministerie van OCW kunnen zijn,” schrijven de studentenbonden. 

LSVb en ISO pleiten ervoor dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks bij de instellingen controleert of de gemaakte kwaliteitsafspraken worden nagekomen.  “Als blijkt dat de instelling in gebreke blijft – de afspraken niet nakomt – geeft de Inspectie een negatief advies af aan het Ministerie. Het Ministerie besluit al dan niet om de instelling een waarschuwing te geven.” 

Volgens de bonden stelt zo’n waarschuwing de medezeggenschap ook in de gelegenheid het CvB van de eigen instelling op de vingers te tikken. “Als er alsnog geen verbetering optreedt krijgt de instelling het volgende jaar niet het geld uit het leenstelsel. Als er wel verbetering optreedt gebeurt dit uiteraard wel.” 

De Inspectie van het Onderwijs kan dus als het ware een gele kaart uitdelen aan instellingen. Die gele kaart biedt ruimte en geeft advies tot verbetering. Als de verbetering echt uitblijft volgt een tijdelijke straf in de vorm van bevriezing van de middelen. Het geld wordt dus niet besteed aan andere doeleinden, maar kan tijdelijk bevroren worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK