Steeds iets verder met digitalisering

Nieuws | de redactie
1 mei 2017 | De winnaars van de Open en Online Hoger Onderwijs 2017 ronde zijn bekend. Elf initiatieven krijgen subsidie om hun plannen voor open onderwijs uit te werken, onder de winnaars uiteraard een aantal MOOC projecten, maar ook ‘serious gaming’.

In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in elf geselecteerde voorstellen. Bij de aanvragen stond de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan een betere kwaliteit van het hoger onderwijs. Van de aanvragen werd 20% gehonoreerd en de elf aanvragen zijn terechtgekomen bij negen verschillende instellingen waarvan zes universiteiten en drie hogescholen.

Verder dan de MOOC

Nog steeds zijn er flink wat projecten die zich specifiek richten op het verbeteren en uitbreiden van de zogenaamde MOOC (Massive Open Online Course). Zo haalde een voorstel van de Hanzehogeschool een van de beurzen binnen om hun MOOC onderwijs op zodanige wijze te verrijken en uit te breiden, bijvoorbeeld met interviews over het internet, dat er in de toekomst sprake moet zijn van een Community van open online vakken (COOC).

Ook de TU Delft komt met een verbetering van het concept MOOC met de ontwikkeling van estafetteopdrachten. De gedachte hierachter is dat studenten middels een modelleercyclus, een benadering van een onderzoeksvraag door middel van het toepassen ervan op een model, opdrachten aan elkaar doorgeven. Dit vanuit de gedachte dat het formuleren en testen van een theorie een iteratief en collaboratief proces is.

Serieuze digitalisering

De Universiteit Utrecht komt met een bijzonder voorstel om serious gaming toe te passen in het onderwijzen van toekomstige radiologen. Serious gaming wordt in meerdere vakgebieden gezien als de manier om via het omvormen naar een spelervaring, ‘gamification’, het leerproces te versnellen en te verbeteren. Aangezien het radiologie-vak in de afgelopen jaren sterk is verschoven van analoog naar digitaal is dit een logische voorloper binnen het medisch beroepenveld.

Een ander zeer toepasbaar voorstel dat door de commissie is gehonoreerd is een project van de Maastrichtse universiteit. De Graduate school of Governance wil daar een tool ontwikkelen waarmee bachelorstudenten een betere keuze maken voor hun masteropleiding. Beoogde doelen zijn minder uitval in de master en een grotere kans op afronding. Dit willen de aanvragers doen door onderdelen van het masteronderwijs digitaal open te stellen voor de aanstaande studenten.

De gehele lijst met gehonoreerde voorstellen is hier te vinden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK