5G stimuleert ondernemerschap en innovatie

Nieuws | de redactie
29 juni 2017 | “We zijn de enige rurale plek ter wereld waar nu met het 5G netwerk gewerkt kan worden. Dat biedt heel veel mogelijkheden.” Voorzitter Henk Pijlman van de Groningse Hanzehogeschool laat bij de opening van de nieuwe Digital Society Hub en het 5G Lab zien wat er allemaal mogelijk wordt.

De Digital Society Hub en het 5G Lab zijn de twee nieuwe innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool. De hogeschool in Groningen heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 alle studenten een deel van hun opleiding in zo’n dergelijke werkplaats doen, om hen ondernemerschap bij te brengen in hun opleiding. Daar werken de studenten samen met docenten, bedrijven, ondernemers en onderzoekers aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Direct data doorsturen

Een mooi voorbeeld van een jonge onderzoeker en ondernemer die van het 5G netwerk (de opvolger van 4G) dat nu in Groningen wordt getest is Wilco Stolllenga uit Eppenhuizen. De 21-jarige Hanze-student die met een zweefvliegtuigje de gezondheid van de gewassen op akkers in kaart brengen. Een vliegronde levert ruim twintig gigabyte aan data op. Het kost nogal wat tijd om die data na afloop in de computer te laden. Met het 5G netwerk moet het mogelijk worden om tijdens de vlucht al data naar de computer te sturen.

“Er zijn nu drie plekken in de wereld waar gebruik wordt gemaakt van het 5G-netwerk”, vertelt Henk Pijlman. “We hebben wel het eerste testnetwerk in een niet-stedelijke omgeving.” Onder meer in Stockholm en het Estse Tallinn verwachten ze in 2018 een 5G-netwerk uit te rollen maar Groningen neemt het voortouw in de West-Europese regio.

Voor er echt gebruik gemaakt kan worden van het testnetwerk in Groningen zal het begin 2018 zijn. Bij de presentatie van de plannen voor de nieuwe innovatiewerkplaatsen in de Energy Barn op het terrein van EnTranCe laten studenten zien wat voor toepassingen er straks allemaal nog meer kans van slagen hebben.

Slimme aardappel

Zo ontwikkelt een Fries bedrijf momenteel een ‘slimme aardappel’. Het meetinstrument dat daadwerkelijk de vorm van een aardappel heeft, wordt in de grond geplaatst van de te onderzoeken akker en meet in real time de temperatuur, vochtigheid en het CO2-niveau van de grond en stuurt deze via bluetooth naar het bedrijf.

Henk Pijlman verwacht dat het werken met het 5G-netwerk studenten zal uitdagen om de komende jaren met veel meer van deze innovatieve ideeën te komen. “Ik ben heel blij dat het 5G consortium voor Groningen als proeftuin heeft gekozen. We zijn natuurlijk ook een regio die het economisch niet altijd makkelijk heeft, dus dit is een hele goede impuls.” De studenten moeten nu de toepassingen gaan vinden voor deze nieuwe technologie, die naar alle waarschijnlijkheid de wereldstandaard zal worden.

De voorzitter van de Hanzehogeschool vertelt dat de doelstelling is om in 2020 jaarlijks 500 startups op te leveren vanuit de hogeschool. “En let wel, dat is iets anders dan een ZZP’er. Ik denk dat het 5G Lab een belangrijke katalysator kan zijn voor deze bedrijvigheid. Ik kijk heel erg uit naar de eerste resultaten van de innovatiewerkplaats.”

Het gaat om banen

In de komst van het 5G-netwerk naar Groningen heeft de Economic Board een belangrijke rol gespeeld. De Economic Board wist onder meer Huawei, TNO en KPN achter het initiatief te scharen. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de hier aanwezige kennis verbinden aan de uitdagingen van de regio”, zegt bestuurslid Marco Smit. “Als je kijkt naar vraagstukken als de krimp en wat dat betekent voor de ouderenzorg in dorpen hier. Dan is het heel interessant om te kijken naar virtuele thuiszorgoplossingen. Dat soort mogelijkheden trekt ook weer bedrijven naar het noorden van Nederland. Het gaat ons namelijk om het creëren van banen hier.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK