Hulp bij duurzame inkoop ICT

Nieuws | de redactie
1 juni 2017 | Onlangs constateerde de Onderwijsraad dat de inkoop van ICT in het onderwijs te gefragmenteerd is, waardoor commerciële partijen het aanbod bepalen. SURF reikt onderwijsinstellingen nu de hand met tips voor duurzaam en gebundeld inkopen van nieuwe technologie.

“SURF bereikt voor het hoger onderwijs gunstige prijsresultaten met onder meer gebundelde inkoop van software en ontwikkelt initiatieven voor samenwerking”, schreef de Onderwijsraad begin deze maand. Volgens het rapport ‘Doordacht digitaal’ moet de vraagsturing vanuit het veld richting technologische bedrijven beter worden gecoördineerd.

Zorg om elektronisch afval

Die rol pakt SURF nu op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk inkopen. Volgens SURF is het daarbij van belang dat er niet alleen op prijs en kwaliteit gelet wordt, maar ook op effecten op milieu, mens en maatschappij. Onlangs bleek uit een rapport van de ICT-samenwerkingsorganisatie dat de manier waarop onderwijsinstellingen omgaan met hun elektronische afval nog wel verbetering behoeft.

Volgens SURF is het van belang dat bij de inkoop van ICT duurzaamheidsaspecten worden meegenomen. In de praktijk blijkt het om verschillende reden nog lastig de juiste eisen te stellen, bijvoorbeeld door onbekendheid met duurzame ontwikkelingen  die een beperkte invloed hebben op de markt. Om bijvoorbeeld de hoeveelheid elektronisch afval te beperken, is het wel van belang die zaken mee te laten wegen.

Bundel de krachten bij inkoop

Om onderwijsinstellingen daarbij een handje te helpen heeft SURF de ‘Handreiking ICT inkopen met impact’ geschreven. Daarin wordt ingegaan op de afwegingen die gemaakt worden bij de aanschaf van nieuwe ICT. Zo wordt aanbevolen om met kleine stappen te beginnen aan verduurzaming en om goede voorbeelden binnen de hogeschool of universiteit te delen. Belangrijk is ook om niet als eiland te opereren, maar de krachten binnen de organisatie te bundelen bij de ICT-inkoop.

De tips die SURF heeft opgeschreven zijn onderverdeeld in verschillende productkaarten. Zo zijn er specifieke tips voor de aanschaf van mobiele devices, werkplekcomputers, cloud- en applicatiediensten, servers en overige datacenterfaciliteiten. De verschillende productkaarten zijn hier te vinden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK