Minister verwijst studenten naar schuldhulpverlening

Nieuws | de redactie
19 juni 2017 | Dit studiejaar werden 300 studenten uitgeschreven bij de Hogeschool Rotterdam omdat zij niet hun collegegeld konden voldoen. De SP en het CDA stelden Kamervragen aan de minister. Deze laat weten dat schuldenproblematiek een weerbarstig probleem is waar geen snelle oplossingen voor zijn.

De Hogeschool Rotterdam moest dit jaar 300 studenten van hun opleiding sturen, omdat zij het collegegeld niet konden betalen. Twee jaar eerder waren dat er nog 151. Harry van der Molen (CDA) en Frank Futselaar (SP) wilden van de minister weten wat zij hier tegen gaat doen, zodat dit in het vervolg niet meer gebeurt. De minister wijst in haar antwoorden onder andere op de eigen verantwoordelijkheid van de desbetreffende studenten.

De minister deelt de zorgen van beide Kamerleden maar legt de bal in de eerste plaats bij de student en de instelling.. “Wanneer studenten door hun onderwijsinstelling vanwege een betalingsachterstand op het collegegeld worden uitgeschreven en hun studie moeten staken, dan verdient dat inderdaad de volle aandacht, op de eerste plaats van de instelling en de student zelf.”

De minister vraagt om flexibiliteit van de instellingen om in het geval van nood tot een haalbare oplossing te komen. “Wanneer een student wel wil maar niet kan betalen, dan ga ik ervan uit dat de instelling en de student samen een oplossing vinden voor een betalingsachterstand en een betalingsregeling treffen, zeker wanneer er sprake is van bijzondere en persoonlijke omstandigheden.”

Collegegeldkrediet en schuldhulpverlening

Bussemaker zegt dat studenten aanspraak kunnen maken op voldoende middelen om betalingsproblemen te kunnen voorkomen. “Studenten kunnen over voldoende middelen beschikken. Aan studiefinanciering kunnen zij inclusief het collegegeldkrediet nu € 1.033,01 per maand opnemen. Wanneer de student moeite heeft om zijn betalingsverplichtingen -aan de onderwijsinstelling en ook in bredere zin- te voldoen, kan de (gemeentelijke) schuldhulpverlening mogelijk een oplossing bieden, zodat de student zijn studie kan voortzetten.”

De minister is ook in overleg getreden met de instelling. “Ik heb navraag gedaan bij de Hogeschool Rotterdam. De precieze oorzaak van de stijging ten opzichte van twee jaar eerder is niet bekend. De oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat aan deze instelling relatief veel studenten uit de lagere inkomenscategorie zijn ingeschreven en relatief veel studenten met een schuldenproblematiek. Decanen en docenten signaleren dat die problemen spelen. De Hogeschool Rotterdam ziet de schuldenproblematiek als een maatschappelijk probleem dat zij slechts ten dele kunnen helpen oplossen.”

Wel belooft de minister dat zij samen met het ministerie van Sociale Zaken om deze studenten te helpen in hun weg naar de schuldhulpverlening. “Mijn ambtenaren zullen samen met de collega’s van SZW in overleg treden met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, met als doel te bezien hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare groep zo nodig de weg naar de schuldhulpverlening vindt en passende ondersteuning krijgt.”

Kamerlid Futselaar stelde eerder al voor dat DUO het collegegeldkrediet – een lening die specifiek in het leven is geroepen om studenten met een schuld tegemoet te komen in het betalen van het collegegeld – direct over zou kunnen maken aan de onderwijsinstelling. In plaats van deze op de bankrekening van de  student te storten. De minister voelt daar niet veel voor.

“Ik ben er niet van overtuigd dat juist deze jongeren, die hun financiële huishouding niet op orde hebben, gebruik zouden maken van deze mogelijkheid. Daarnaast zouden de administratieve lasten voor zowel de instellingen als DUO fors toenemen. In 2016 maakten gemiddeld circa 124.000 studenten gebruik van het collegegeldkrediet. Deze groep is naar mijn overtuiging eerder gebaat bij ondersteuning door schuldhulpverleners en bij versterking van hun financiële vaardigheden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK