Pabostudenten in dienst nemen onwenselijk

Nieuws | de redactie
26 juni 2017 | Minister Bussemaker vindt het onwenselijk dat studenten van de pabo door basisscholen in dienst worden genomen voordat zij afgestudeerd zijn. Het is volgens de minister slecht voor het imago van de pabo, en daarnaast is het in strijd met de regelgeving. De Inspectie moet hier nu strenger op toezien.

Peter Kwint (SP) stelde onlangs Kamervragen naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant dat basisscholen en uitzendbureaus steeds vaker ongediplomeerde studenten van de pabo een aanstelling geven op een basisschool. Kwint wilde van de minister weten of zij dit onwenselijk vindt en wat zij daar aan gaat doen.

De minister erkent dat ongediplomeerde studenten voor de klas ongewenst is. “Wij vinden de situatie waarin studenten al tijdens hun opleiding worden aangenomen als reguliere groepsleerkracht en zelfstandig en zonder begeleiding voor de klas staan niet wenselijk. Goede begeleiding van beginnende leraren is, vanwege de hoge uitval, juist van groot belang.”

Slecht voor het imago

De minister heeft naar aanleiding van berichten hierover ook contact gehad met het landelijke pabo-overleg. “Het landelijk overleg van pabo-directeuren (LOBO) heeft uitgesproken dat opleidingen niet aan dergelijke praktijken meewerken en dat zij scholen waar zij mee samenwerken hierop aanspreken mocht het toch voorkomen. Het structureel en langdurig inzetten van niet-gediplomeerde pabostudenten is niet alleen in strijd met de regelgeving en onwenselijk voor het basisonderwijs en de studenten, maar is ook slecht voor het imago van de kwaliteit van de pabo.”

Ook geeft de minister aan dat zij de Onderwijsinspectie gevraagd heeft om hier extra aandacht aan te besteden. “De onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van de signalen over het voortijdig in dienst nemen van pabostudenten haar inspecteurs geïnstrueerd om in de gesprekken met schoolbesturen hier nadrukkelijker op toe te zien.”

Actieve acquisitie

Kwint wil ook van de minister weten wat zij gaat doen tegen de toenemende acquisitie van uitzendbureaus bij pabo’s om bijvoorbeeld contactgegevens los te peuteren van pabostudenten. De minister legt die verantwoordelijkheid om hier prudent mee om te gaan bij de opleidingen zo blijkt uit haar antwoord. “In de afgelopen jaren waarbij het voor (startende) leerkrachten niet gemakkelijk was om aan het werk te komen, hebben uitzendbureaus een belangrijke rolgespeeld.

“De uitzendbureaus lijken nu verder in te spelen op de toenemende arbeidsmarktkansen, ook in regio’s waar dit gezien de tekorten minder nodig is. Dit kan leiden tot een ‘actieve acquisitie’ bij pabo’s, waarbij de pabo’s goed in staat zijn om te beoordelen op welke verzoeken zij wel of niet ingaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK