Techniekpact zoekt vakdocenten

Nieuws | de redactie
27 juni 2017 | Onder impuls van het Techniekpact trekt het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel aan. Dat gebeurt in het wo, maar de groei is ook zichtbaar in vmbo en mbo. Met name daar ontstaat nu een nieuwe uitdaging. “We zitten echt te springen om goede vakdocenten”, zegt minister Bussemaker.

Bij het jaarcongres van het Techniekpact in Hilversum is ruimte voor trots. Doekle Terpstra – de afgelopen jaren aanjager was – presenteert de tussenrapportage waarin goede cijfers te overleggen zijn. In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bètatechnische hbo-studie gestegen van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%.

“Prachtige resultaten”, vindt Terpstra, maar dat is geenszins reden om achterover te leunen. “Er komt een geweldige uitdaging op ons af.” Die uitdaging zit hem in het opleiden van het groeiende aantal jongeren dat voor de techniek kiest. Dat ziet ook minister Bussemaker die het rapport in ontvangst neemt. “Er zijn echt nog meer mensen nodig.”

Het bedrijfsleven sluit aan

“De afgelopen jaren heb ik ook met Doekle Terpstra gekeken hoe we bijvoorbeeld met hybride routes mensen uit de techniek weer kunnen verleiden voor de klas te staan”, vertelt Bussemaker, wijzend op het initiatief van Fontys om samen met het regionaal bedrijfsleven bètadocenten op te leiden. Inmiddels is bij Windesheim en de HAN een vergelijkbaar initiatief gestart.

Secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken ziet ook hoe bedrijven meer en meer hun verantwoordelijkheid nemen in het samen opleiden van jonge bètatechnici. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de RDM Campus. Daar is door het Havenbedrijf, de gemeente en het mbo en hbo in Rotterdam samen een ontwikkelplek opgezet die echt werkt.”

Minister Bussemaker wees bij de conferentie in Hilversum daarbij ook op het regionaal investeringsfonds (RIF) dat in 2014 van start ging en er voor heeft gezorgd publieke- en private partijen in de regio samen werken aan de aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven. “Ik ben echt trots op die regionale aanpak.”

De demissionair minister wees er op dat het RIF in 2018 wellicht gestopt zal worden. “Ik heb het nog met een jaar kunnen verlengen, juist omdat ik zo positief ben, maar daarna is het toch echt aan het nieuwe kabinet. Ik zal het tot de laatste snik verdedigen dat dit fonds intact blijft.”

Spin offs van het RIF

Eén voorbeeld van een project dat met geld uit het RIF tot stand is gekomen, is TechWise Twente. Een coöperatie waarin bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) samen werken met onderwijsinstellingen aan onder meer de bijscholing van technisch personeel. “Daar is echt een agenda ontwikkeld voor leven lang leren”, zegt Bussemaker.

Anka Mulder (TU Delft) spreekt liever niet van leven lang leren. “We hebben er inmiddels leven lang ontwikkelen van gemaakt, maar het probleem zit hem meer in het leven lang. Dat impliceert toch een gevangenisstraf.” Namens de topsectoren overhandigt Mulder de publicatie ‘Een leven lang ontwikkelen’ aan de secretaris-generaal van Economische Zaken, Maarten Camps.

“We hebben nog niet de oplossing voor het vraagstuk rond leven lang leren in Nederland, maar ik denk dat dit rapport daarbij wel helpt”, zegt Anka Mulder. De topsectoren constateren dat Nederland ten opzichte van andere Europese landen behoorlijk scoort op het gebied van deelname aan leven lang leren, maar dat er zeker voor middelbaar- en laagopgeleiden nog wel een wereld te winnen is.

Het rapport van de topsectoren is hier te vinden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK