VNO-NCW niet blij met VVD-plan voor 4TU

Nieuws | de redactie
26 juni 2017 | “Het zou jammer zijn als ons plan door wat Duisenberg nu zegt ten onder zou gaan.” De werkgevers verwijten de VVD dat zij aan de haal zijn gegaan met hun plan door een deel van het leenstelselgeld alleen te gebruiken om de capaciteitsprobematiek op te lossen bij Technische Universiteiten.

Vorige week stelde Pieter Duisenberg voor om een deel van de opbrengsten van het studievoorschot te gebruiken voor de tekorten bij de techniekopleidingen. Dit leidde tot veel weerstand in het veld en in de politiek. Het CDA en D66 waren er als de kippen bij om dit plan van tafel te vegen. Ook de werkgevers kunnen zich niet vinden in het plan van Duisenberg. Juist omdat hij hun plan voor een innovatiefonds voor het hoger onderwijs – dat betaald wordt vanuit het studievoorschot – uitlegt zoals het volgens hen niet bedoeld is.”

Aan de slag

Duisenberg deed het voorstel om een deel van de opbrengsten van het studievoorschot te gebruiken voor de tekorten bij de 4TU, zodat deze niet meer een numerus fixi hoeven in te stellen. Volgens Duisenberg had VNO-NCW samen met een aantal studentenorganisaties daar een plan voor klaarliggen dat zo uitgevoerd zou kunnen worden. Een deel van het studievoorschot zou gebruikt kunnen worden voor de financiering van de tekorten bij techniekopleidingen. De rest zou medegefinancierd worden door het bedrijfsleven. Volgens het liberale Kamerlid was het dan ook tijd dat de minister met dit plan zo snel mogelijk aan de slag zou gaan.

Het oorspronkelijke plan van de werkgevers samen met een aantal studentenorganisaties zoals de Landelijke Kamer van Verenigingen was om een vijfde deel van het studievoorschot te gebruiken voor een innovatiefonds voor onderwijs. Deze gelden zouden kunnen worden ingezet om bedrijfsleven en onderwijs samen te laten werken in bedrijfstakken waar tekorten zijn.

Veel breder dan die TU’s

Met de uitleg van Duisenberg was men in de Malietoren niet blij, zo hoort ScienceGuide, omdat nu ook studentenorganisaties in verzet komen die niet met hun plan meededen. “Onze bedoeling was een bredere, nu komt er ook heel veel negatieve publiciteit over ons heen, ook van studentenbonden het ISO en de LSVb. Het zou heel jammer zijn dat het aan deze negatieve publiciteit ten onder zou gaan, want het is veel breder dan die TU’s.

Volgens de werkgevers is dit plan dan ook expliciet voor het hbo bedoeld en niet alleen voor de technische universiteiten zoals Duisenberg voorstelde. “Wij hebben ook een grote dienstensector als achterban. Ons plan geldt ook zeker voor het hbo, bijvoorbeeld voor commerciële economie of iets in die richting. De ontwikkelingen gaan ook daar heel snel op de werkvloer. We moeten het met elkaar doen. Ons plan is een fantastische manier om samen te werken tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven.”

In een kwaad daglicht

De werkgevers begrepen ook niet waarom Duisenberg met dit voorstel was gekomen. VNO-NCW had namelijk ook overleg gevoerd met het VVD-Kamerlid over dit plan. “De manier hoe wij het over dit plan met Duisenberg hebben gehad en ook met andere Kamerleden is gewoon een andere. Daarom is het zo jammer dat met dit VVD-plan in een kwaad daglicht komt te staan.”

Na het verschijnen van de berichtgeving op ScienceGuide werd ook D66 ongerust. Tijdens een Kamerdebat over het jaarverslag van OCW had Van der Molen (CDA) aandacht gevraagd voor de problematiek van de numerus fixi bij techniekopleidingen. Paul van Meenen (D66) wilde van het CDA weten of zij net als de VVD voor dezelfde oplossing van dit probleem kiezen. “Onze collega van de VVD, Pieter Duisenberg heeft niet de aarzeling over wat er moet gebeuren, althans als ik de tekst op ScienceGuide mag geloven. Hij stelt namelijk voor dat een deel van het studievoorschot speciaal bestemd wordt voor de technische universiteiten. Mijn vraag aan is hoe het CDA daar naar kijkt?”

Van der Molen zag nog wel wat beweegruimte tussen de opvattingen van het CDA en de VVD op dit punt. “Ik voer die discussie met de heer Duisenberg nadrukkelijk. De heer Duisenberg stelt voor om een voorschot te nemen op de middelen uit het studievoorschot. Daar scheiden de wegen tussen de VVD en het CDA wat ons betreft, omdat instellingen al investeringen hebben gedaan uit eigen vermogen, vooruitlopend op deze middelen. We snappen dat de heer Duisenberg zoekt naar mogelijkheden om investeringen mogelijk te maken, maar om de middelen van het studievoorschot anders verdelen gaat ons te ver.”

Zeer geruststellende woorden van het CDA

D66 was na dit antwoord van het CDA ook benieuwd wat de minister van dit voorstel van haar demissionaire coalitiegenoot vond. “Dit zijn zeer geruststellende woorden en dan zijn het CDA en D66 het volledig eens. Daarom wil ik aan de minister vragen of zij even op dit vraagstuk in wil gaan.”

Minister Bussemaker erkende dat de huidige situatie niet ideaal is maar drong ook aan op verdere actie bij de technische universiteiten. “De numerus fixus is een vervelende maatregel, soms is die nodig als een tijdelijke oplossing. Namelijk als men niet in staat is om in één jaar een laboratorium te bouwen. Het is meer dan alleen een financieel probleem. Geld is dan niet de oplossing, zeker niet het geld uit het studievoorschot. Dat ben ik zeer met de heer Van Meenen en Van der Molen eens. Niet alleen universiteiten, maar ook hbo moeten daarvan profiteren en ook niet alleen techniek.”

De minister voegde daar aan toe: “Als je heel goed zou samenwerken met technische universiteiten onderling en met algemene universiteiten die ook heel veel bèta-technische opleidingen hebben. Dan ben ik er van overtuigd dat wij veel studenten ook in de techniek een heel goed studieperspectief mee kunnen geven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK