Boter bij de vis na invoering leenstelsel

Nieuws | de redactie
11 juli 2017 | Wat gaat er nu gebeuren met de opbrengsten van het leenstelsel? Henk Pijlman (Hanzehogeschool) herinnert OCW aan de afspraak dat de voorinvesteringen die hogescholen hebben gedaan zich moeten uitbetalen. “Wij hebben geïnvesteerd in kwaliteit, dan is het zaak dat er nu boter bij de vis komt.”

De afgelopen jaren heeft de Hanzehogescholen meermalen gewerkt met een negatieve begroting omdat er extra is geïnvesteerd in meer onderwijsvernieuwing. Ook komend jaar gaat er €5,6 miljoen extra naar het onderwijs. Die investeringen worden volgens collegevoorzitter Henk Pijlman niet voor niets gedaan.

Afspraak is afspraak

“Bij het de totstandkoming van het wetsvoorstel studievoorschot is met minister Bussemaker overeengekomen dat de opbrengsten van het leenstelsel ten goede zouden komen aan het onderwijs. In aanloop van de opbrengsten van het studievoorschot zou het hoger onderwijs zelf geld voorinvesteren. Wij hebben die afspraak net als vele anderen serieus genomen en zijn dus al enkele jaren voorinvesteringen aan het doen.”

Nu de kabinetsformatie in volle gang is, hoort het hbo dat ze er helemaal niet zo zeker van moeten zijn dat de opbrengsten van het leenstelsel hun kant op komen. Zo blijkt de VVD er wel oren naar te hebben het geld te oormerken om de tekorten bij de technische universiteiten te dichten. “De VVD is de eigen afspraken kennelijk alweer vergeten”, constateert Pijlman.

Om een dergelijk scenario te voorkomen sturen de ho-koepels, samen met de studentenbonden, aan op een compromis dat er voor moet zorgen dat voor 2018 de leenstelselopbrengsten in ieder geval via de lumpsum terug zullen vloeien naar het hoger onderwijs. Dat voorstel kan op sympathie van demissionair minister Bussemaker rekenen, omdat zij dit ziet als een tussenoplossing op weg naar nieuwe kwaliteitsafspraken.

Inspanningen getoond

Bussemaker liet in reactie op het plan van de koepels weten te verwachten dat er in 2019 nieuwe kwaliteitsafspraken komen. “Ik ga ervan uit dat vanaf 2019 de studievoorschotmiddelen aan kwaliteitsafspraken gekoppeld gaan worden. Besluitvorming over dit onderwerp laat ik aan een nieuw kabinet over.

Die laatste opmerking is Henk Pijlman in het verkeerde keelschat geschoten. Hij herinnert de minister er aan dat de onderwijsinstellingen de afgelopen jaren al hun inspanningen getoond hebben en niet nog eens nieuwe kwaliteitsafspraken wil maken. “We hebben precies gedaan wat de politiek gevraagd heeft. We hebben de gemaakte afspraken serieus genomen en geïnvesteerd in kwaliteit, dan is het zaak dat er nu boter bij de vis komt.”

De Hanzehogeschool laat weten dat hoewel ze komend jaar gaan werken met een begrotingstekort van €3 miljoen, de financiële positie van de hogeschool dusdanig goed is dat deze voorfinanciering gedaan kan worden. Dat geldt niet voor alle hogescholen, zo kondigde De Haagse Hogeschool onlangs al aan te moeten bezuinigen. “Als de politiek zich nu niet aan de afspraken houdt, zullen meerdere instellingen in de problemen gaan komen”, benadrukt Pijlman dan ook. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK