Hoe honkvast moet een Associate Degree zijn?

Nieuws | de redactie
3 juli 2017 | De Tweede Kamer wil van de Associate Degree een eigenstandige opleiding maken. De wet die dat moet regelen werd onlangs besproken. Wel is er nog discussie over op wat voor wijze en hoe intensief hogescholen betrokken worden bij deze opleidingen.

De Kamer was verheugd over de nieuwe wet voor Associate Degrees. Hiermee worden het eigenstandige opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijsbestel. In het debat mocht Pieter Duisenberg (VVD) de aftrap doen verwees daarbij naar de Rotterdam Academy waarin alle AD’s geconcentreerd zijn.

“Vandaag zijn er 7.000 studenten bezig met een Ad-traject en dat is slechts 2% van de hbo-studenten. Hoewel de inzet van de Hogeschool Rotterdam een kentering leek te geven, bleef het sleuren voor de voorzitter van deze hogeschool om zijn collega’s te motiveren om zich ook op AD’s te gaan richten. Dit wetsvoorstel lost een belangrijk knelpunt op, namelijk door de Associate Degree nu wel een zelfstandige positionering te geven.”

Waarom die 50%?

Toch was de VVD nog niet helemaal tevreden met deze wet en dan ging in het bijzonder over de samenwerking met mbo-instellingen, hij had daar een amendement voor ingediend. “Het is dan wel mogelijk voor mbo en hbo om de AD samen op te zetten, maar onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool en gebonden aan een maximum van 50% van het onderwijs binnen de mbo-instelling. Waarom die 50%? De VVD zou graag nog meer belemmeringen willen wegnemen en meer ruimte willen geven om het mbo in positie te brengen en erbij te betrekken.”

De Vereniging Hogescholen had al eerder laten weten graag vast te willen houden aan deze norm. Volgens de VH is dat niet alleen belangrijk voor studenten om zo in aanraking te komen met een hbo-studieklimaat, maar is het ook van belang om de kwaliteit van de Ad-programma’s te borgen.

“Juist door een AD-opleiding ook te laten plaatsvinden in een hbo-studieklimaat kunnen studenten geïnspireerd worden om door te stromen naar een bachelor. De Ad heeft daarmee een belangrijke emanciperende functie. Om de kwaliteit op de opleiding en het diploma te borgen is het van belang dat hogescholen hun verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor de inhoud van een Ad-opleiding”, schrijft de VH op haar website

De VH stond hier niet alleen in  vanuit de Kamer was er ook kritiek op de wens van de VVD om de 50%-norm los te laten. Zihni Özdil (GL) wees erop dat het belangrijk is dat studenten van een ad-programma ook in aanraking komen met hbo-onderzoek. “Contacten met medestudenten, lectoren en onderzoekers aan een hbo-instelling zijn zeer waardevolle onderdelen van het nieuwe programma. Vandaar dat ik niet zo enthousiast ben over associate degrees waarvoor meer dan 50% van het onderwijs op een mbo plaatsvindt. Het is erg aan te raden om met mbo-instellingen samen te werken omdat dit al tot 50% mogelijk is, maar de meerderheid van de lessen moet toch op het hbo plaatsvinden.”

Universiteit light 

Harm Beertema (PVV) wilde zelfs nog iets verdergaan dan de VVD. Hij wilde de AD-opleiding helemaal inhuizen binnen het ROC. “Ik heb het eerder al gezegd: wat mij betreft is het beter om een topopleiding van de sector mbo te zijn dan de laagste instapopleiding van de sector hbo. Het zou de laagste opleiding zijn geweest van een hbo-instelling, die eigenlijk het liefst een universiteit light wil zijn. Een stiefkindje dus. Bij inhuizing op ROC’s wordt de Associate Degree het hoogste doel om naar te streven. Vandaar mijn voorstel om deze wet te omarmen. Ik doe dat wel met de toevoeging dat Ad-opleidingen als zelfstandige opleidingen fysiek moeten worden ondergebracht bij de ROC’s, juist met het oog op die agenda van verheffing en emancipatie.”

In de termijn van de minister wees zij erop dat de Rotterdam Academy navolging verdient. “Vele woordvoerders hebben gesproken over dat mooie voorbeeld in Rotterdam: de Rotterdam Academy. Ik vind echt dat de Hogeschool Rotterdam daarvoor een groot compliment verdient. Deze heeft daarbij samengewerkt met het ROC Mondriaan en andere ROC’s uit de omgeving van Rotterdam en het UWV.”

Het moet volstrekt helder zijn

Het voorstel van Pieter Duisenberg en Beertema om de 50%-norm los te laten, kon niet op sympathie van de minister rekenen. “Hierdoor wordt namelijk gegarandeerd dat het zwaartepunt van het curriculum op de hogeschool aangeboden zal worden. Het moet volstrekt helder zijn dat er één instelling is die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gehele opleiding, de accreditatie en de examencommissie, en dus ook voor de kwaliteit van het afstuderen. Ik kan me, eerlijk gezegd, niet voorstellen dat de heer Duisenberg dat niet met me eens is.”

Duisenberg stelde voor dat hbo-instellingen alleen met gemotiveerde redenen af kunnen zien van de 50%-norm. Hij wilde daarmee deeltijdstudenten de kans geven om dichtbij huis op een ROC een ad-programma kunnen volgen. De minister leek mee te kunnen gaan met dit voorstel van de VVD. “Als Duisenberg zijn amendement herformuleert zodat het niet vanzelfsprekend wordt, maar uitzondering dat in voorkomende gevallen meer dan 50% op het mbo kan zijn. Ik denk dat we dan een stuk dichter bij elkaar komen, dus ik kijk met belangstelling uit naar de herformulering van dat amendement.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK