Chinese RUG-campus op losse schroeven

Nieuws | de redactie
24 augustus 2017 | Van de 24 leden van de universiteitsraad willen er volgende week 14 tegen de voorliggende aanvraag stemmen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een branchecampus in China. Het CvB wil nu eerst in overleg treden met het presidium van de universiteitsraad over de vraag of de stemming volgende week wel plaats moeten vinden.

Dat de meerderheid van de universiteitsraad de plannen voor Yantai niet steunen hebben de personeelsfractie en studentenpartij Calimero vandaag laten weten aan het College van Bestuur. Hiermee lijkt voorlopig een einde te komen aan de plannen van de RUG om in het Chinese Yantai een branchecampus te beginnen. Het is nog niet duidelijk of de plannen definitief van tafel zijn of dat het CvB op een later moment de universiteitsraad nogmaals om instemming zal vragen. 

Uiteenlopende redenen

De personeelsfractie en medezeggenschapspartij Calimero die samen 14 van de 24 zetels bekleden in de universiteitsraad laten in een gezamenlijke verklaring weten: “Alle 14 leden van beide fracties zullen volgende week tegen de voorliggende aanvraag stemmen. Zij zijn individueel om hun moverende uiteenlopende redenen tot deze conclusie gekomen.”

Volgende week zal de stemming plaatsvinden, maar beide partijen zien geen ruimte meer om tot andere inzichten te komen. “Zij hebben ook geconstateerd dat er momenteel geen vragen zijn waarvan de beantwoording nu of de komende dagen tot een andere conclusie zal leiden volgende week.”

Niet bewezen 

De studentenfractie Calimero laat in een reactie weten: “Lijst Calimero ziet grote risico’s in het aanbieden van opleidingen aan UGY voor de organisatie van het onderwijs in Groningen en de reputatie van de RUG. Tegelijkertijd zijn de beoogde positieve effecten voor de kwaliteit van het onderwijs zijn niet overtuigend. Dat het aanbieden van opleidingen in Yantai een cruciale bijdrage levert aan het verwezenlijken van de onderwijsstrategie van de RUG – zoals de aanvraag stelt – achten wij niet bewezen.”

Om tot deze campus te komen is er ook in de Tweede Kamer hevig gedebatteerd. In 2015 is er onder toeziend oog van koning Willem Alexander en de Chinese president Xi Jinping een convenant getekend voor de samenwerking tussen Yantai en de RUG. Dit voorjaar is er in de Tweede Kamer over vergaderd, hoewel er veel kritiek was is er uiteindelijk met een grote meerderheid voor de wet gestemd, die het mogelijk maakte om met een Algemene Maatregel van Bestuur deze branchecampus mogelijk te maken. 

In een eerste reactie laat de Universiteit Groningen weten dat zij eerst in overleg willen treden en vergaderen met de gehele universiteitsraad, alvorens zij publiek willen reageren op het statement van deze twee partijen. Dan zal ook besloten worden of volgende week ook daadwerkelijk gestemd gaat worden over de branchecampus.

“Gezamenlijk is besloten om a.s. dinsdag 29 augustus in het presidium van de raad te bespreken of de aanvraag in de huidige vorm wordt geagendeerd in de vergadering van de Universiteitsraad op 31 augustus a.s., en hoe het vervolgtraject er vervolgens uit zal zien.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK