Een agenda voor techniek in het hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
21 augustus 2017 | Nederland als gidsland in het gebruik van digitale technologie, zo klonk het vorig jaar op universiteiten bij de opening van het collegejaar. Stond vorig jaar het onderzoek centraal, dit jaar zal nadrukkelijker worden ingegaan op het onderwijs.

Vorig jaar zette de VSNU met de notitie ‘De Digitale Samenleving’ in op Nederland is digitaal gidsland. “Nederland moet een gidsland én proeftuin worden voor digitale ontwikkelingen die aansluiten bij de behoeften van individuele mensen en van samenlevingen als geheel. De gezamenlijke Nederlandse universiteiten hebben de ambitie om Nederland een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven,” stelden de universiteiten.

Onder aanvoering van Anka Mulder, lid van het college van bestuur van de TU Delft en voorzitter van de VSNU Taskforce Technologie in het hoger onderwijs, wordt nu de technologie in het wetenschappelijk onderwijs centraal gesteld. “Deze notitie is bedoeld om een gemeenschappelijk startpunt te vergemakkelijken door helderheid te geven over wat de stand van technologie in onderwijs is, welke invloed het kan hebben en een aantal suggesties te geven voor gezamenlijk optreden,” schrijft Mulder in de inleiding van de notitie.

Techniek door laten klinken op alle niveaus

Onlangs pleitten de technische werkgevers er al voor dat technische vaardigheden in het volledige curriculum van primair en voortgezet onderwijs een plek moeten krijgen. Die visie is ook de universiteiten toegedaan. “Werkgevers luiden regelmatig de noodklok over het tekort aan technisch opgeleiden. Maar feitelijk is de vraag breder dan technische opleidingen: binnenkort hebben vrijwel alle afgestudeerden technische, of in elk geval digitale vaardigheden nodig, of ze nu webmarketeer worden of lerares, projectmanager of arts,” schrijft Anka Mulder op haar blog.

Voor de Nederlandse universiteiten is het daarom tijd om een agenda voor technologie in het hoger onderwijs te presenteren. Die agenda om digitalisering in het onderwijs te versterken biedt volgens Mulder “ruimte voor verschillende snelheden, accenten en inhoud.” De volledige agenda zal bij de academische jaaropeningen door de VSNU worden gepresenteerd.

De vicevoorzitter van de TU Delft stelt dat de ideeën uit de agenda worden gesteund door de hogescholen en door SURF. “Dat is belangrijk, want het is beter wanneer niet alleen universiteiten dit agenderen, maar we tot een gezamenlijke HO-brede aanpak kunnen komen.” Die aanpak moet leiden tot een agenda waarin ICT op vier niveaus in het hoger onderwijs een plek krijgt: in logistiek, in het leerproces, in het vakgebied en in de impact op het onderwijsmodel.

ICTinHO

Big data onderzoek naar hoger onderwijs

Concreet wil de VSNU een aantal zaken gaan veranderen in het onderwijs. Allereerst moet met onderwijsdirecteuren en decanen bekeken worden welke digitale vaardigheden voor welke opleidingen relevant zijn. Daarnaast moet een sectoranalyse gemaakt worden het opleidingsaanbod ten aanzien van digitalisering en moeten met het NRO en NWO afspraken gemaakt worden over groot big data onderzoek naar het hoger onderwijs.

Individuele universiteiten boren ondertussen ook hun eigen interessevelden aan. Zo organiseert de Rijksuniversiteit Groningen binnenkort een groot congres over de toepassingen van Blockchain in het onderwijs. In samenwerking met verschillende partijen onderzoeken zij niet alleen de mogelijkheden voor digitalisering van het onderwijsinhoudelijke spectrum, maar ook de administratie en diplomering.

Ook de TU Delft zelf is actief bezig met het inpassen van digitalisering in het onderwijs. Vorig jaar lanceerde het een plan dat Delftse studenten de kans biedt MOOCs te volgen aan universiteiten in Australië en Zwitserland in ruil voor studiepunten. De technische universiteit neemt hier het voortouw bij het openbreken van het internationale landschap in het digitaal onderwijs.

De VSNU wil het hoger onderwijs ook meer openstellen voor bedrijven op het gebied van EdTech (Educational Technology). Samen met SURF moet een expert meeting georganiseerd worden met deze bedrijven en start-ups op het gebied van EdTech moeten actief uitgenodigd worden in incubators en kenniscentra. De VSNU wil “een gezamenlijk statement uitbrengen, waarin universiteiten Nederland actief internationaal op de kaart zetten als experimenteerland voor EdTech.”

U leest de notitie van Anka Mulder hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK