Excellent docentschap echt belonen

Nieuws | de redactie
11 augustus 2017 | Carrière maken als docent in het hoger onderwijs is niet makkelijk. Wie door wil groeien in de carrièreladder doet dat vaak door leidinggevende functies aan te nemen. De Hogeschool Rotterdam brengt daar nu verandering in door hun functiehuis aan te passen.

Vorige maand bekrachtigde de medezeggenschap van het de Hogeschool Rotterdam de nieuwe inrichting van het functiehuis. Het functiehuis van een hogeschool omschrijft de verschillende functies in een organisatie en dient als kapstok voor het belonen van personeel gedurende hun loopbaan.

Woord ‘student’ afwezig

Vorig jaar al kondigde beleidsadviseur Izaak Dekker (Hogeschool Rotterdam) op ScienceGuide aanpassingen in het functiehuis aan. Hij verwonderde zich erover dat er aan de top van de carrièreladder geen enkele ruimte meer was voor het onderwijs. “In de functiebeschrijving van schaal 11, 12 en 13 kwam het woord ‘student’ al niet eens meer voor.”

“Voor meer studiesucces zijn docenten die pedagogisch en didactisch sterk zijn van cruciaal belang. Ik ben er dan ook erg trots op dat wij als eerste hogeschool de stap kunnen zetten dat te belonen”, vertelt Dekker die zelf ook als docent aan de hogeschool werkt. “Docenten die ook hun collega’s kunnen inspireren en coachen als het gaat om pedagogische en didactische vaardigheden zijn goud waard. Zo’n docent is een ‘pedagogisch boegbeeld’ voor de opleiding.”

Met de term ‘pedagogisch boegbeeld’ zorgt de Hogeschool Rotterdam ook in de hoogste salarisschalen docenten kan belonen. “In die hoogste schalen zie je dat docenten veel coördinerende taken krijgen, dat staat ook zo in de cao. Maar we willen juist het docentschap belonen. Door hen neer te zetten als boegbeeld ook voor hun collega-docenten is dat nu gelukt. Het is eigenlijk leading by example. Dat we dat voor elkaar hebben gekregen is wel een overwinning.”

De beloning van het docentschap richt zich met name op de mate waarin een docent in staat is om te gaan met een diversiteit aan studenten. “Een eerstejaarsklas is in die context een grotere uitdaging dan een vierdejaarsklas, waarin alle studenten inmiddels hun plek hebben gevonden en weten hoe je het beste kunt studeren,” zegt Dekker.

Patronen doorbreken

Hoewel er binnen de hogeschool uitzonderingen zijn, zie je volgens Dekker toch vaak dat het de gevestigde docenten zijn die de afstudeerklassen voor hun rekening nemen, terwijl het massalere eerstejaarsonderwijs wordt overgelaten aan jonge docenten. “Er zijn ook opleidingen die wel voor een mix zorgen en ook ervaren docenten in het eerste jaar inzetten, maar het is niet de regel. Met de nieuwe organisatie van het functiehuis kunnen we dat nu veranderen.”

De discussie over het belonen van docenten in de hoogste salarisschaal kwam op gang na een column van instituutsdirecteur Hans van der Moolen in hogeschoolmagazine Profielen over dat doceren te veel als bijzaak wordt gezien. “Daar kwam heel veel reactie op van docenten,” vertelt Dekker. “Voor ons was dat aanleiding om op heel veel verschillende plekken in de hogeschool meet-ups te organiseren met docenten, zodat iedereen input kon leveren over hoe die hoogste salarisschaal er voor docenten er uit moest gaan zien. Met die informatie zijn we uiteindelijk gaan zitten met een looneisspecialist om te kijken hoe het nieuwe functiehuis er dan moest gaan uitzien.”

Het nieuwe functiehuis zorgt er nu niet alleen voor dat bij de Hogeschool Rotterdam ook docenten in salarisschaal 13 terecht kunnen komen. Er zijn hele nieuwe functiebeschrijvingen geformuleerd die uitgaan van vijf docent-rollen: pedagoog/didacticus, onderwijsontwikkelaar/innovator, onderzoeker, coördinator en teamlid. Iedere docent is in de eerste plaats pedagoog/didacticus op een basisniveau, maar het excelleren hierin kan nu ook expliciet worden beloond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK