Nieuw onderwijs in strijd tegen bètatekort

Nieuws | de redactie
15 augustus 2017 | Op veel plekken in Nederland is een tekort aan technici op (v)mbo-niveau. Door nieuwe didactiek in het bèta- en technologieonderwijs hoopt men deze tekorten te ondervangen. Ook op Hogeschool Utrecht is deze zomer een lectoraat van start gegaan dat onderzoek gaat doen naar curriculumontwikkeling in het technisch onderwijs.

“Boeiend en diepgaand bèta- en technologieonderwijs vraagt veel van de leraar,” vertelt HU-lector Elwin Savelsbergh die deze zomer van start ging. “Je moet zodanig boven de stof staan dat je kunt inspelen op de interesse en mogelijkheden van de leerling, en dat je in dialoog met andere collega’s uit andere disciplines je schoolvak kunt blijven ontwikkelen.”

Lessen voor leraren

Het lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs van de Hogeschool Utrecht is van start gegaan in reactie op de forse tekorten aan technici op (v)mbo-niveau in de regio. In het landelijke onderwijsbeleid wordt ingezet op samenhang tussen vakken, en op veel scholen wordt geëxperimenteerd met manieren om vakinhoudelijke leerdoelen te verbinden met hedendaagse technische ontwikkelingen, wetenschappelijke vraagstukken en beroepspraktijken. Deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor de start van het lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs.

Het lectoraat wil volgens Savelsbergh bijdragen aan curriculumontwikkeling en vakdidactische expertise voor leraren. “Dit past in het HU-profiel ‘kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’ en sluit goed aan bij de Utrechtse onderwijsagenda en het gezamenlijke U-talentprogramma van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.”

Landelijke aandacht voor tekorten in techniek

De Hogeschool Utrecht is niet de eerste Nederlandse kennisinstelling die zich richt op het onderzoek naar didactiek en curriculumontwikkeling op het gebied van het technisch onderwijs. Fontys heeft al sinds 2013 een lectoraat Bètadidactiek dat nauw betrokken is bij de totstandkoming van een speciale lerarenopleiding voor lessen in wetenschap en technologie die in september van start gaat.

Ook Saxion richt zich met een lectoraat ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’ al enkele jaren op bètadidactiek. Bovendien heeft de Overijsselse hogeschool samen met Windesheim in het Center of Expertise Tech Your Future alle kennis over techniekonderwijs gebundeld. Het kenniscentrum heeft zich vorig jaar ten doel gesteld de instroom in tweedegraads docentenopleidingen techniek de komende jaren te verdubbelen.

Het zijn met name de hogescholen die zich richten op curriculumontwikkeling en onderzoek naar didactiek in het bèta- en techniekonderwijs. Sinds vorig jaar hebben ook een aantal universiteiten zich erop toegelegd om tekorten in vakken als informatica en scheikunde terug te dringen. Vorig jaar stelde OCW €1,4 miljoen beschikbaar voor een plan van de RUG, UTwente en UU om schakelprogramma’s te ontwikkelen voor studenten en zij-instromers. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK