OCW verlengt bekostiging Centres of Expertise

Nieuws | de redactie
16 augustus 2017 | De Centres of Expertise in het hbo kunnen ook in 2018 rekenen op de financiering van het ministerie van OCW. De negentien bekostigde centra krijgen alle €1 miljoen in de aanloop naar een nieuw financieringsinstrument dat vanaf 2019 vorm moet krijgen.

Vorig jaar al hielden de trekkers van de Centres of Expertise (CoE) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een pleidooi voor structurele financiering van de innovatiecentra in het hbo. “We hebben in Nederland met de Centra goud in handen” Betoogden zij, “Dankzij de Centra worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en het (hoger) beroepsonderwijs toekomstbestendig gemaakt en de beroepspraktijk vernieuwd.”

Het eindoordeel van de Review Commissie Hoger Onderwijs (RCHO) over de prestatieafspraken in oktober 2016 bleek voor de centra een welkom duwtje in de rug. De reviewcommissie loofde de Centres voor het feit dat zij er voor zorgen dat het hbo gericht in bepaalde onderzoekgebieden investeert. Het advies van de RCHO leidde er toe dat minister Bussemaker besloot de financiering in 2017 voort te zetten.

Zekerheid voor Centres

Hoewel de verkiezingen al weer vijf maanden geleden zijn, is er nog altijd geen kabinet gevormd. Voor de Centres of Expertise was het dus onzeker wat er van het ministerie van OCW verwacht mocht worden voor 2018. Die onzekerheid is nu weggenomen; demissionair minister Bussemaker geeft alle 19 CoE’s €1 miljoen voor het aankomend jaar.

Katapult, het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven waar ook de CoE’s toe behoren, noemt de investering van OCW een mooie stimulans “om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun bedrijfsmodel.”

In de Centres of Expertise in het hbo werken studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven in de regio samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen van praktijkgericht onderzoek. De CoE’s richten zich onder meer onderzoeksgebieden als gezond ouder worden en nieuwe energiebronnen (Hanzehogeschool) en nieuwe technologie en techniekonderwijs (Saxion).

Hanze-voorzitter Henk Pijlman roemde vorig jaar al het belang van de Centres of Expertise voor de binding die de hogeschool met de regio heeft. “Alle ogen zijn daarmee weer gericht op de samenwerking met werkgevers. Dat zou eigenlijk heel logisch moeten zijn in het beroepsonderwijs, maar het resulteerde eigenlijk altijd in de heel erg eendimensionale stage,” blikte Pijlman terug op de situatie zoals die voor de start van de Centres of Expertise was.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK