Pieter Duisenberg nieuwe VSNU-voorzitter

Nieuws | de redactie
23 augustus 2017 | VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg volgt Karl Dittrich op als voorzitter van de VSNU. Duisenberg is momenteel portefeuillehouder hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Zijn inbreng in de Kamer leidde nogal eens tot wrevel in de academische wereld.

Duisenberg werd in 2012 Kamerlid voor de VVD en heeft sindsdien de portefeuille hoger onderwijs. Voordat hij de Tweede Kamer in ging, werkte Duisenberg ruim twintig jaar in het bedrijfsleven, onder andere bij Shell, McKinsey & Company en Eneco. Als Kamerlid heeft hij zich intensief beziggehouden met het hoger onderwijs en met de universiteiten in het bijzonder.

Internationalisering en politieke diversiteit

Duisenberg heeft een uitgesproken mening over het hoger onderwijs. Zo wil hij stevig inzetten op meer internationalisering en moet het Nederlandse hoger onderwijs wat hem betreft een internationale topsector worden. Zijn plan, geschoeid op een Canadese werd niet door iedereen positief ontvangen. Onder andere minister Bussemaker vond de plannen te ver gaan en waarschuwde voor ‘het marktdenken’ van de VVD.

Ook haalde hij zich de woede op de hals van verschillende academici omdat hij in een Kamerdebat over gelijke kansen de politieke diversiteit van wetenschappers aan de kaak stelde. Via een Kamermotie vroeg hij de minister een onderzoek te laten uitvoeren naar de politieke diversiteit op universiteiten wat zorgde voor een storm van kritiek vanuit de academie.

Op het gebied van macrodoelmatigheid heeft Duisenberg het als Kamerlid flink aan de stok gehad met zijn nieuwe werkgever. Het VVD-Kamerlid wilde dat universiteiten studenten beter zouden voorlichten op de baankansen voor afgestudeerde studenten en dat de baankansen van opleidingen niet alleen aan het begin van de opleiding, maar ook tussentijds zou worden getoetst. Hoewel men uiteindelijk tot een akkoord kwam, leidden de uitspraken van Duisenberg tot grote ergernis bij de VSNU. Scheidend voorzitter Karl Dittrich noemde de macrodoelmatigheidtoets zelfs gezeur.

Ook in het kader van de kwaliteitszorg stonden de VSNU en Duisenberg regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Zo wilde Duisenberg niet dat instellingen konden experimenteren met instellingsaccreditatie waarbij instellingen zelf verantwoordelijk zouden worden voor de kwaliteitszorg van opleidingen. Duisenberg wilde met steun van de LSVb vasthouden aan opleidingsaccreditaties en kreeg daar ook een meerderheid voor in de Tweede Kamer, in weerwil van minister Bussemaker.

Wat gaat de bekostiging brengen?

Een ander heet hangijzer de komende kabinetsperiode wordt de bekorting van het hoger onderwijs. Op voorstel van de VVD en de CU is de minister onlangs met een verkenning gekomen voor een nieuw bekostigingsmodel. Duisenberg vond deze verkenning niet ver genoeg gaan en wilde dat er meer geïnvesteerd zou worden in de bekostiging van het technisch onderwijs, ook hield hij recent een pleidooi om een deel van de opbrengsten van het studievoorschot te gebruiken voor de tekorten op technische universiteiten.

Duisenberg verlaat per 1 september de VVD. Hij zegt over zijn periode in de Kamerfractie: “De afgelopen jaren heb ik mij in de Kamer met heel veel plezier ingezet voor beter en ambitieuzer onderwijs en onderzoek van wereldformaat. Als voorzitter van de VSNU ga ik daar, vanuit een andere rol, met dezelfde overtuiging mee door. Ik vind het een eer dat ik dat mag gaan doen.” Duisenberg wordt in de VVD-fractie opgevolgd door Roald van der Linde. Halbe Zijlstra: “Ik vind het jammer dat Pieter zo kort nadat hij is herkozen de Kamer verlaat, maar ik wens hem veel succes met zijn nieuwe functie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK