Studenten: Duisenberg uit VSNU of de UvA

Nieuws | de redactie
31 augustus 2017 | De studentenraad van de UvA wil dat hun universiteit uit de VSNU stapt omdat Pieter Duisenberg (VVD) voorzitter wordt van de universiteitenkoepel. Uitlatingen van Duisenberg druisen volgens de studenten lijnrecht in tegen de belangen van UvA, als voorbeeld geven zij zijn pleidooi om de opbrengsten van het leenstelsel te reserveren voor technische universiteiten.
Foto: ScienceGuide

Vorige week maakte de VSNU bekend dat Pieter Duisenberg de opvolger wordt van Karl Dittrich als voorzitter van de universiteitenkoepel. Daarmee verlaat Duisenberg na vijf maanden de Kamer om de voorman van de Nederlandse universiteiten te worden. Her en der klonk er al kritiek op deze benoeming, maar nu is er voor het eerst ook een oproep van studenten om gevolgen te verbinden aan deze benoeming.

“In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen”, zegt CSR-voorzitter Alex Tess Rutten: “Deze uitlatingen geven de CSR niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek.”

Geschiedenis

Een van de grote partijen in de studentenraad, De Decentralen, is opgericht in nasleep van de Maagdenhuisbezetting. Duisenberg maakte zich bij hen niet populair door te pleiten om de schade (door de UvA geraamd op €500.000,-) te verhalen op de bezetters. De recente voorstellen van Duisenberg over de besteding van de opbrengsten van het leenstelsel schiet de studentenraad ook hen in het verkeerde keelgat.

“Duisenberg riep onlangs op om de opbrengsten uit het leenstelsel te gebruiken om de vooral de technische universiteiten te ondersteunen. Daarmee zou het vrijgekomen geld dus niet beschikbaar komen om de kwaliteit van het onderwijs van álle studenten te verbeteren, zoals beloofd bij de invoering van het leenstelsel. De CSR vindt het niet acceptabel dat de opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs eenzijdig ingezet worden en dat de studenten van de UvA geen profijt hebben van de middelen waar ook zij recht op hebben.”

Legitimiteitsprobleem

Vanuit de top van de UvA wijst men er tegen ScienceGuide op dat Duisenberg nog wel veel werk te doen heeft om van zijn legitimiteitsprobleem af te komen. “De benoemingscommissie die was unaniem en Pieter is natuurlijk een slimme man. Hij heeft ook veel dingen gedaan voor de universiteiten. Maar hij heeft wel een stevig legitimiteitsprobleem. De benoemingscommissie had daar een helder verhaal over. Daarnaast is Pieter de beste die er was kregen wij te horen, maar nogmaals hij heeft wel een legitimiteitsprobleem waar hij zelf iets aan moet doen.”

Met de benoeming van Duisenberg vrezen de studenten dat brede universiteiten zoals de UvA verder onder druk komen te staan. “Duisenberg heeft in zijn recente politieke carrière een groot aantal uitspraken gedaan die lijnrecht tegen het belang van de UvA ingaan. De standpunten van de heer Duisenberg bedreigen een groot aantal studies van de UvA. De heer Duisenberg opende halverwege 2014 de jacht op de door hem zo genoemde ‘pretstudies’. Een groot aantal gerenommeerde studies en de aanhangende vooraanstaande wetenschapsgebieden van de UvA staan hierdoor al jaren onder druk. De nauwe, enkel op economisch gewin gebaseerde, visie op onderwijs van de heer Duisenberg bedreigt het bestaan van brede universiteiten als de UvA.”

Gerommel in de vakbond

Niet alleen onder UvA-studenten is er kritiek. Ook leden van de VAWO, de vakbond voor de wetenschap hebben boze brieven gestuurd, omdat deze vakbond Duisenberg feliciteerde met deze benoeming. Een aantal leden vond dit onterecht en wees daarbij naar het pleidooi van Duisenberg om geld over te hevelen van de gammawetenschappen naar de bèta-technische opleidingen en dat hij een onderzoek wilde naar de diversiteit van wetenschappers aan de universiteit.

In een reactie verdedigt de VAWO de steun aan de Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU. “De afgelopen tijd heeft Pieter Duisenberg als VVD-Kamerlid standpunten ingenomen waarin we ons soms wel en soms ook echt niet konden vinden. Zijn voorstel om te laten onderzoeken wat de politieke voorkeuren van docenten en onderzoekers zijn, is ons zeer in het verkeerde keelgat geschoten en we hebben daar ook tegen geageerd. Feit blijft dat de VSNU hem heeft gekozen als nieuwe voorzitter en we zullen in de toekomst moeten samenwerken. Vandaar dat we hebben opgeschreven dat het een verrassende keuze is.”

Daarnaast wil de VAWO Duisenberg beoordelen op zijn functioneren als voorzitter van de VSNU. “Als VAWO blijven we staan voor de standpunten waar we al jaren voor strijden en dat zal niet veranderen met welke voorzitter van de VSNU dan ook. Een goede samenwerking is echter wel van groot belang om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen bereiken, onder meer in de cao NU. Daarnaast zullen we moeten kijken hoe hij zich houdt in zijn nieuwe rol.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK