Technisch bedrijfsleven wil curriculum herzien

Nieuws | de redactie
17 augustus 2017 | Techniek moet overal in het onderwijscurriculum een plek krijgen. Dat is de boodschap die het technisch bedrijfsleven de onderhandelende partijen tijdens de kabinetsformatie mee wil geven. Zij hopen dat een nieuw kabinet de herziening van het curriculum tot prioriteit maakt.

In een open brief aan de informateur en de onderhandelende partijen spreken Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland hun zorgen uit over het uitblijven van investeringen in technisch onderwijs.

Jeugd voorbereiden op toekomstige arbeidsmarkt

“In een wereld waarin technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen ook de eisen die worden gesteld aan het bedrijfsleven – zowel het grootbedrijf als het MKB – en de mensen die hierin werkzaam zijn. Van onze toekomstige medewerkers verwachten we dat ze voldoende vakbekwaam, technisch en digitaal vaardig zijn.”

De werkgeversorganisaties kijken bij het realiseren hiervan nadrukkelijk naar het onderwijs en pleiten daarom in hun brief voor een herziening van het curriculum in het funderend onderwijs. “Alleen onderwijs dat meebeweegt met en inspeelt op veranderingen kan de jeugd voldoende voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.”

In de Kamerbrief die Sander Dekker in juli van dit jaar verstuurde over de curriculumherziening in primair en voortgezet onderwijs wordt ingegaan op de rol van techniek in het onderwijs. De aanbevelingen om techniek een plek in het huidige curriculum te geven gaan de werkgevers niet ver genoeg. “De vraag moet niet zijn waar in het curriculum techniek een plek heeft, maar hoe ze óveral een plek krijgt.”

De werkgeversorganisaties geven aan dat zij zich gezamenlijk met woorden, middelen en daden zullen blijven inzetten voor het technisch onderwijs en wijzen daarbij op Jet-Net dat al vijftien jaar de samenwerking tussen scholen en het technisch bedrijfsleven organiseert. Daar tegenover staat dat zij de onderhandelende partijen in Den Haag manen de herziening van het curriculum tot prioriteit van een nieuw kabinet te maken.

Techniekpact opschalen

Het is niet voor het eerst dat de technische werkgevers de handen ineenslaan en een oproep doen aan de politieke partijen. Kort na de verkiezingen in maart pleitten zij al voor opschaling van het Techniekpact en een extra investering van €1 miljard in onderzoek en innovatie. “Modern industriebeleid maakt het mogelijk om als Nederland een voorsprong met technologie te nemen,” stelden de werkgevers toen.

U leest de volledige brief hier