Universiteit Utrecht kiest voor continuïteit

Nieuws | de redactie
30 augustus 2017 | Met ingang van 1 oktober is prof. dr. Anton Pijpers (1958) de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij is al sinds 2014 vicevoorzitter. Pijpers volgt Marjan Oudeman op, die in juni afscheid. Pijpers heeft het al wel aan de stok gehad met Pieter Duisenberg.

Pijpers is door de Raad van Toezicht benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. “Anton Pijpers is een zeer ervaren bestuurder en kent de universiteit door en door”, zegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. Emmo Meijer. “Anton is sterk verbonden met universiteit. De Universiteit Utrecht wil haar internationale positie op het terrein van onderwijs en onderzoek versterken, de vleugels uit slaan, en tegelijk als universiteit middenin de samenleving staan, met de voeten stevig op de Utrechtse bodem. Anton Pijpers kan die twee werelden heel goed verbinden.”

Heel zichtbaar is Anton Pijpers nog niet geweest tot nu toe. De enige bekendheid die hij genereerde was door de royale declaraties die hij indiende als collegelid van het CvB. Dit leidde ook tot Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) en Pieter Duisenberg (VVD). Laatstgenoemde werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de VSNU.

Sterk regionaal netwerk

Meijer wijst erop dat Pijpers in zijn rol als vicevoorzitter op het terrein van de financiële toekomstbestendigheid van de huisvesting van de universiteit belangrijke stappen heeft gezet. Hij speelde ook een grote rol bij de totstandkoming van het Netherlands Centre for One Health. Tegelijk heeft hij een sterk regionaal netwerk opgebouwd. Meijer: “Anton Pijpers heeft als bestuurder laten zien dat hij goed bruggen kan slaan en samenwerken met studenten en medewerkers bij de uitdagingen waar de universiteit voor staat.”

Anton Pijpers zegt dat hij zich er op verheugt om die samenwerking voort te zetten. “Ik ben dagelijks onder de indruk van het talent van de mensen die bij ons werken en studeren”, aldus Pijpers. “Wij moeten als College van Bestuur, samen met de decanen, zorgen dat zij kunnen floreren en bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke problemen waar onze wereld mee kampt. Dat ik dit mag gaan doen in de rol van voorzitter, vind ik een groot voorrecht.”

Hoogleraar als collegevoorzitter

Pijpers studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en werkte daarna een tijd als dierenarts. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 verliet hij de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur. Hij vervult verschillende (onbezoldigde) nevenfuncties. Zo is hij lid van de regiegroep Topsector Life Sciences & Health en het Leadership Committee van de American Association of Veterinary Medicine Colleges.

Met Pijpers als voorzitter is volgens Meijer de bestuurlijke continuïteit goed gewaarborgd, ook in het licht van de wijzigingen die nog in de samenstelling van het college zullen plaatsvinden. Het College van Bestuur bestaat op dit moment naast Pijpers uit rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan. Die heeft aangegeven dat hij tijdens de Dies van de universiteit in maart 2018 afscheid wil nemen als rector.

“Bert van der Zwaan is inmiddels al pensioengerechtigd en wil vanaf volgend jaar andere zaken in zijn leven prioriteit gaan geven”, aldus Meijer. “Hij heeft het Utrechtse onderwijs en onderzoek stevig op de kaart gezet, en een inspirerende visie ontwikkeld op de toekomst van het hoger onderwijs die voor ons als leidraad kan dienen.” De Raad van Toezicht zal op korte termijn een procedure starten om een nieuwe vicevoorzitter en een nieuwe rector magnificus te werven

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK