Besluit 30%-regeling uitgesteld

Nieuws | de redactie
19 september 2017 | Het besluit over de 30%-regeling wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. In brieven aan de Kamer stellen vele organisaties dat het afschaffen van de regeling negatieve effecten zal hebben op de internationale positie van Nederland.

Afgelopen zomer vroeg de vaste Kamercommissie Financiën twintig partijen om te reageren op de discussie over het voortbestaan van de 30%-regeling. Werkgeversorganisaties, vakbonden, de VSNU, Wageningen University & Research (WUR) en specifieke belastingrecht-experts stuurden vorige week hun proposition papers in. Woensdag besloot de commissie om deze nu niet te behandelen en de geplande hoorzitting te annuleren. De beslissing rondom de belastingregeling voor buitenlandse medewerkers wordt nu overgelaten aan een nieuw kabinet.

In conflict met internationalisering

De discussie over het voortbestaan van de regeling, waarmee buitenlandse medewerkers eenvoudig extra uitgaven van hun belastbaar inkomen kunnen aftrekken, startte in 2016 met een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer opende rondom de vraag of de regeling ook echt specifiek buitenlands talent aantrekt. Op 11 juli stuurde de staatssecretaris van Financiën een evaluatie van de 30%-regeling aan de Tweede Kamer, uitgevoerd door Dialogic. Conclusie van de regeling is dat de regeling doeltreffend en doelmatig is en met name wordt ingezet door de Onderwijs sector, maar het is onduidelijk of de doelstelling voor schaars en specifiek talent wordt bereikt.

Een mogelijke afschaffing van de regeling staat haaks op de internationaliserings-doelstellingen in het hoger onderwijs. “De arbeidsmarkt voor wetenschappelijk personeel is volledig geglobaliseerd. In de ‘battle for talent’ leveren de Nederlandse universiteiten een strijd met topinstituten over de hele wereld om de beste talenten te werven. […] Deze regeling nu versoberen, staat in schril contrast met de situatie van concurrerende landen op de internationale arbeidsmarkt.” aldus de VSNU.

Lees hier meer over het evaluatie van de 30%-regeling.

Input van experts

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft een twintigtal experts input gegeven voor de discussie. Zo vraagt docent loonheffingen Ton Mertens (Universiteit Leiden en UvA) zich af of de manier waarop door Dialogic wordt gemeten of het gaat om specifiek en schaars talent wel de juiste is. Ook het CNV twijfelt hier aan “De regeling kent echter geen goede toets om deze schaarste ook vast te stellen. De lage inkomensgrens in de regeling van € 37.000 die als toets bedoeld is, is volstrekt onhoudbaar. Dit is een modaal salaris.”

Het CNV is bang dat deze lage grens ervoor zorgt dat werkgevers reguliere banen invullen met werknemers uit het buitenland zonder dat daadwerkelijk is vastgesteld of er sprake is van schaarste. Ook wil het CNV juist dat Nederland zelf de specifieke en schaars krachten opleidt in plaats van deze uit het buitenland te halen.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voert cijfers aan van het OECD waaruit blijkt dat Nederland in vergelijking met andere landen weinig kenniswerkers weet aan te trekken van met name buiten de EU (OECD 2014 – Recruiting Immigrant Workers – The Netherlands). Een extra motivatie om de regeling te behouden, vindt de orde. Zelfs de KNVB, die niet speciaal uitgenodigd werd door de commissie om te reageren, brengt een bevlogen betoog in voor het behouden van de 30%-regeling. “In de Nederlandse competitie staat talentontwikkeling centraal, onze voetbalclubs zijn hierin innoverend en uniek. Internationale voetbaltalenten als Younes, Guardado en Jörgensen, en in het verleden spelers als Ibrahimovic en Suarez leveren en leverden hieraan een essentiële bijdrage.” De voetbalbond gebruikt deze regeling ook om talenten naar Nederland te trekken.

Voordeel voor jonge wetenschappers

De VSNU benadrukt in haar proposition paper nogmaals het belang van de regeling voor de Nederlandse concurrentiepositie als kenniseconomie. De arbeidsmarkt voor wetenschappelijk personeel is volledig geglobaliseerd en andere (EU) landen hebben minimaal vergelijkbare regelingen. “De concurrentiestrijd is in volle gang en Nederlandse universiteiten zetten alle zeilen bij om toptalenten voor ons land te laten kiezen.” De VSNU ziet ook al signalen dat Nederland deze strijd lijkt te verliezen. Zo is het binnen economische wetenschappen zeer moeilijk om toptalenten te binden. En krijgen universiteiten geregeld aanbiedingen van concurrenten te zien die veel hoger zijn dan dat in Nederland geboden kan worden.

Volgens de VSNU zijn het vooral jonge onderzoekers met lagere salarissen die “dankzij deze regeling in staat zijn om in een relatief duur land als Nederland te wonen en te werken”. Deze groep maakt voor een laag bedrag gebruik van het belasting voordeel, want voor hen geldt de status van kenniswerker die wetenschappelijk onderzoek doet, en dus geldt de salarisnorm van de regeling (deze ligt op €37.000 en €28.125 voor werknemers jonger dan 30 jaar) niet. Dit heeft bovendien tot gevolg dat een eventuele beperking van de regeling voor universitaire medewerkers slechts een zeer bescheiden positief effect heeft op de Rijksbegroting.

Ten slotte waarschuwt de VSNU voor de administratieve lasten die afschaffen van de regeling met zich mee brengt, zowel voor de universiteiten als voor de Belastingdienst. De WUR krijgt als enige universiteit financiering van het minister van Economische Zaken en is ook afzonderlijk om input gevraagd. Bij de WUR maken 200 wetenschappers gebruik van de 30%-regeling, 30 hiervan zijn in vaste dienst. Vanuit Wageningen klinken dezelfde argumenten als de VSNU.

Besluit valt later

Deze input van alle experts blijft nu op tafel liggen. Dit heeft de vaste Kamercommissie Financiën afgelopen woensdag besloten: “Tevens heeft de commissie besloten de evaluatie aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.” Het volgende kabinet zal hier dus verder over debatteren met de Kamer. De VVD is de enige partij die de regeling wil behouden. Het CDA ziet de regeling het liefste helemaal verdwijnen. D66 geeft in de tegenbegroting 2017 aan dat zei de 30%-regeling willen beperken tot de Balkenende norm. Ook de Christen Unie heeft een beperking van de regeling voor ogen. Waarschijnlijk zal de beslissing over de 30%-regeling onderdeel zijn van een breder belastingplan. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK