Collegegeldkrediet niet direct naar hogescholen

Nieuws | de redactie
12 september 2017 | Minister Bussemaker voelt er niet voor om het collegegeldkrediet dat studenten krijgen voortaan direct over te maken aan instellingen. De SP en CDA hadden hierom gevraagd omdat studenten van de Hogeschool Rotterdam werden verwijderd omdat ze het collegegeld niet konden betalen.

Vlak voor de zomervakantie hebben Harry van der Molen (CDA) en Frank Futselaar (SP) Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker naar aanleiding van berichtgeving dat ruim 300 studenten van de Hogeschool Rotterdam noodgedwongen hun studie stop moesten zetten omdat zij het collegegeld niet konden voldoen. Voor beide Kamerleden was dit de reden om aan de minister te vragen of het collegegeldkrediet dat studenten bij DUO kunnen lenen direct konden overmaken aan de instelling in plaats van aan de student.

Het collegegeldkrediet is een lening die studenten aan kunnen vragen bij DUO om hun collegegeld van te betalen. Het gaat hier om een maandelijks bedrag dat gespreid over het hele jaar precies optelt tot het wettelijk collegegeld (2.006,= in ‘17|’18). Dit bedrag wordt overgemaakt op rekening van de student. Het voorstel van de Kamerleden is om dit direct over te maken aan de instelling.

Samen oplossen

De minister laat in haar antwoorden weten dat zij hoopt dat de Hogeschool Rotterdam en de desbetreffende studenten er samen uitkomen. “Ik ga ervan uit dat zij een betalingsregeling treffen en samen tot een oplossing komen. Wanneer een student zijn betalingsverplichting dan nog niet kan voldoen, dan kan de schuldhulpverlening mogelijk uitkomst bieden. Instellingen kunnen een belangrijke rol vervullen door studenten tijdig te verwijzen naar de (gemeentelijke) schuldhulpverlening.”

De minister wil eerst een onderzoek afwachten van het lectoraat schulden van de Hogeschool Utrecht alvorens tot verdere actie over te gaan. Met subsidie van het ministerie SZW is het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht een project gestart dat is gericht op de preventie van studievertraging en -uitval als gevolg van financiële problematiek onder hbo-studenten. Het projectteam van de Hogeschool Utrecht wil hierin samenwerken met andere hogescholen. Uit de eerste gesprekken is gebleken dat de Hogeschool Rotterdam belangstelling heeft om mee te doen.”

Daarnaast wij de minister erop dat het voor DUO ook niet gemakkelijk is om het collegegeldkrediet over te maken aan hbo-instellingen. “Deze maatregel betekent een forse toename van de administratieve lasten voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en voor de instellingen, zo blijkt uit navraag bij DUO en de Vereniging Hogescholen. In 2016 maakten gemiddeld circa 124.000 studenten gebruik van het collegegeldkrediet. Tegelijkertijd is nog niet gegarandeerd dat deze groep studenten daadwerkelijk geholpen is met het direct overmaken van het collegegeldkrediet.”

De Kamerleden willen ook van de minister weten of hogescholen de administratie wel op orde hebben zodat de totaalcijfers van soortgelijke gevallen zoals op de Hogeschool Rotterdam in kaart kunnen worden gebracht. De minister denkt dat dit niet het geval is. “Ik heb geen reden om te twijfelen aan de administratie van de hogescholen. Uiteraard weten zij wie zich uitschrijven vanwege betalingsachterstanden. Instellingen zijn niet verplicht deze informatie te rapporteren en ik beschik derhalve niet over landelijke totaalcijfers. Wel zal ik instellingen melden dat ik uitschrijven een vergaande maatregel vind, waarmee terughoudend moet worden omgesprongen.”

Vind hier de antwoorden op de Kamervragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK