Hbo-master heeft eigen profiel nodig

Nieuws | de redactie
11 september 2017 | Hoe moet de professionele master in het hbo zich verhouden tot die in het wo? Nu steeds meer hogescholen nieuwe masters ontwikkelen is die vraag steeds relevanter. “Geef hogescholen de kans de plek in te nemen die bij het binair stelsel hoort”, zegt Henk Pijlman van de Hanzehogeschool.

Bij de opening van het collegejaar, werd op verschillende plekken vroegen meerdere hogescholen aandacht voor het groeiende aanbod aan professionele masters en de vragen die daarbij opkomen. Zo presenteerde de Hanzehogeschool onder meer de nieuwe masters Energy for Society, Bio-Informatica en Interdisciplinary Business Professional. Voor Henk Pijlman was die aankondiging tevens aanleiding een oproep te doen aan het gehele hbo om meer professionele masters te gaan realiseren.

De gewenste differentiatie

De voorzitter van de Hanzehogeschool wees op het rapport-Veerman uit 2010 waarin al gepleit werd voor een structurele inbedding van de professionele master in het binaire systeem. “We horen hier van onze studentenpanels dat er met name behoefte is aan masteronderwijs masters. In die steeds dynamischer wordende beroepspraktijk is dat dan ook waar in geïnvesteerd moet worden.”

Tegenover ScienceGuide benadrukt Pijlman dat dit niet betekent dat alle hogescholen nu massaal op de professionele master hoeft te gaan inzetten. “Op sommige hogescholen zijn ze juist weer heel goed bezig met de ontwikkeling van de Associate Degree [tweejarige hbo-opleiding voor mbo gediplomeerden, red]. Wij zetten hier in op de master. Dat is nu juist die gewenste differentiatie van het opleidingsaanbod in het hbo.”

Met name op de Hogeschool Rotterdam wordt ingezet op de Associate Degree, niettemin heeft ook de professionele master de aandacht, zo bleek bij de jaaropening waar de uitwerking van de strategische agenda werd gepresenteerd. De hogeschool presenteerde acht verschillende ‘werkplaatsen’ waarbinnen de visie gaat worden uitgewerkt. Ook de masteropleidingen krijgen een eigen werkplaats.

“Hogeschool Rotterdam ziet het aanbieden van hoogwaardige masteropleidingen – bekostigd én onbekostigd – als onderdeel van haar publieke taak”, valt in de uitwerking van strategisch plan van de hogeschool te lezen. “In de werkplaats Masteropleidingen worden de ontwikkelingen in het werkveld verkend en worden kansen geïdentificeerd voor het starten van nieuwe masteropleidingen.”

Op dit moment heeft de Hogeschool Rotterdam voornamelijk masteropleidingen in de domeinen onderwijs, techniek en zorg. Het is dan ook een Instituut voor Gezondheidszorg dat in Rotterdam de leiding krijgt op de werkplaats masteropleidingen. Dit instituut gaat andere instituten op de hogeschool ondersteunen bij “bij het verkennen van mogelijkheden voor het starten van nieuwe masters en bij het ontwikkelen daarvan.”

Versterken van het onderzoekend vermogen

Een andere hogeschool die al enige tijd bezig is met de ontwikkeling van een breed aanbod aan masteropleidingen is Saxion. “Het gaat om het versterken van het onderzoekend vermogen” en “het past binnen de ontwikkeling van Saxion als University of Applied Sciences”, zei Frans Pol, de directeur van het Research Strategy Programme daar tegen ScienceGuide al eens over.

Ook bij de jaaropening van Saxion in Enschede werd daarom afgelopen week aandacht besteed aan twee masteropleidingen met een regionale focus. Zowel de master Applied Nanotechnology en Textile Development passen volgens collegevoorzitter Wim Boomkamp bij het profiel van de hogeschool. “Op deze manier sluiten we mooi aan bij de vraag uit de regio en verleiden we ondernemende studenten om nog een stapje verder te gaan.”

Afgaande op de verhalen bij de jaaropening lijkt de masteropleiding in het hbo dan ook echt van de grond af te gaan komen. Belangrijk daarbij is dat deze een wezenlijk ander karakter heeft dan de academische master, zo werd eerder dit jaar al door Hanze-bestuurslid Rob Verhofstad geschetst op ScienceGuide.

Een professionele master moet volgens Verhofstad studenten opleiden tot change-agents die dicht op de industrie of het beroepenveld zitten. “Het gaat om professionals die een inschatting kunnen maken van hoe hun omgeving zich zal ontwikkelen én die een strategie kunnen bedenken en uitvoeren om dat proces te beïnvloeden en mede vorm te geven.”

Collega-bestuurslid Henk Pijlman benadrukte bij de jaaropening in Groningen eveneens dat de masters in het hbo recht moeten doen aan een werkelijk binair stelsel. “Dat betekent ook dat universiteiten geen masters in toerisme of fysiotherapie moeten gaan ontwikkelen. We moeten die grenzen niet overgaan, dat vertroebelt het stelsel juist.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK