Helpt privaat investeren in ontwikkelingsdoelen?

Nieuws | de redactie
27 september 2017 | Worden private investeringen gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN wel goed benut? Samen met negen universiteiten, waaronder de Chinese Tsinghua University en Oxford University, werkt de Universiteit Maastricht aan een onderzoeksagenda die dat moet gaan beoordelen.

Universiteit Maastricht is op meerdere manieren betrokken bij de Duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij de academische jaaropening van de Universiteit Maastricht was Alaa Murabit één van de sprekers. Murabit is namens de Verenigde Naties pleitbezorger van de zogeheten Sustainable Developement Goals (SDG). Een rol die zij heeft samen met beroemdheden als Shakira en Lionel Messi. Het thema van de academische jaaropening was ‘Can academics change the world’. Een aantal onderzoekers van de Universiteit Maastricht gaat zich nu actief buigen over de ontwikkelingsdoelen.

Hoe wordt impact echt gemeten?

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties geformuleerd heeft, gaan onder meer over het tegengaan van armoede in de wereld, gendergelijkheid, economische groei en werkgelegenheid, het tegengaan van ongelijkheid in de wereld en het halen van de klimaatdoelen. Er wordt door fondsen en grote bedrijven veel geld geïnvesteerd dat ook geoormerkt is voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen. De VN wil weten in welke mate deze investeringen het gewenste resultaat bereiken.  

Deze investeringen worden gezien als ‘impact investment’, dat zijn duurzame investeringen die een concurrerend rendement opleveren, niet alleen financieel maar ook sociaal en voor het milieu. Volgens het Global Impact Investment Network dat deze investeringen wereldwijd monitort staat er momenteel zeker 114 miljard dollar van zulke investeringen uit. Maar hoe meet je de daadwerkelijke impact van die investeringen?

Met die vraag gaat een consortium van business schools en academische instellingen zich de komende jaren bezighouden. Naast de Universiteit Maastricht gaan onder meer de Oxford University Saïd Business School en Tsinghua University zich bezighouden met de ontwikkeling van een onderzoeksagenda die het resultaat  van private investeringen in ontwikkelingsdoelen van de VN meetbaar maakt. Het initiatief wordt geleid door UNSIF (UNDP SDG Impact Finance), een initiatief van de VN, gericht op het bij elkaar brengen van de private en publieke sector via impact investment.

Behoefte aan private investeringen

“Er is een grote behoefte aan meer private investeringen voor de aanpak van grote internationale problemen. De UNSIF is het beste instrument om dit te bereiken,” zei Alex Nicholls, hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Saïd Business School van Oxford University, bij de presentatie van het VN-programma.

Het samenwerkingsverband van universiteiten en business schools wil uiteindelijk via aanvullende cycli van onderzoek-tests-certificering-beleid tot een gestandaardiseerd kader komen voor het meten van impact, dat door overheden kan worden gebruikt om goed onderbouwde beslissingen te nemen over publieke investeringen. Daarnaast wil zij nieuwe beleidsopties voor impact investing formuleren en de kapitaalmarkten ertoe aanzetten hun prioriteiten te verleggen naar SDG-gerelateerde investeringen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK