NHTV verliest rechtszaak om bekostiging onderzoek

Nieuws | de redactie
14 september 2017 | De Brabantse hogeschool NHTV krijgt geen extra bekostiging voor de drie wetenschappelijke opleidingen die het aanbiedt. NHTV tekende beroep aan tegen het besluit van eind 2016 waarin de rijksbijdrage hoger onderwijs is vastgestelde door OCW, maar werd door de rechter niet in het gelijk gesteld.

NHTV was in 2014 de eerste hogeschool die een academische master aan ging bieden. Naast deze master Leisure Studies biedt de hogeschool al langer ook de wetenschappelijke bacheloropleidingen Tourism en Vrijetijdswetenschappen aan. Alle opleidingen zijn door NVAO geaccrediteerd en bieden daarmee een erkende academische titel.

Hogeschool voelt zich benadeeld 

Vorig jaar stelde OCW de rijksbijdrage prestatiebekostiging hoger onderwijs 2017 voor de NHTV vast op €2.467.746,00. Dat bedrag is te laag, zo stelt de hogeschool. Volgens de NHTV krijgen hogescholen geen flexibele onderwijsbekostiging voor het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, terwijl zij dat wel verzorgen. 

In het bezwaar dat NHTV aantekende tegen OCW voert de hogeschool aan dat zij zich benadeeld voelt ten opzichte van de universiteiten die deze onderzoeksbekostiging wel krijgen. De NHTV stelt dat zij net als de universiteiten ook door de wet en de minister goedgekeurd wetenschappelijk onderwijs aanbieden en derhalve recht hebben op deze onderzoeksbekostiging. 

Volgens de Wet Hoger Onderwijs (WHW) moet het onderzoeksdeel van de bekostiging verdeeld worden over instellingen die wetenschappelijk onderwijs verzorgen. Sinds 2004 kunnen dat bij wet ook hbo-instellingen zijn en dus zou ook NHTV recht hebben op een deel van deze OCW-gelden, zo stelt de hogeschool. 

Niet in het gelijk gesteld

De argumenten van de NHTV ten spijt heeft de rechter besloten het bezwaar van de hogeschool niet gegrond te verklaren. De rechter constateert dat hoewel het inderdaad zo is dat hogescholen ook wo-opleidingen mogen aanbieden, dit blijkens de wetsgeschiedenis geen gevolgen heeft voor de onderzoeksbekostiging. 

De rechter oordeelt derhalve: “Dit betekent dat hogescholen die opleidingen wo aanbieden voor de deelnemers onderwijsbekostiging krijgen, maar geen onderzoeksbekostiging. De onderzoeksbekostiging dienen de hogescholen uit hun totale rijksbijdrage te betalen. Voor universiteiten die hbo-opleidingen aanbieden geldt dat zij voor de deelnemers wel onderwijsbekostiging ontvangen, maar geen bekostiging voor ontwerp en ontwikkeling hbo.” 

“Het feit dat de NHTV om in aanmerking te komen voor de onderwijsbekostiging wo moest voldoen aan de accreditatievereisten en een accreditatieprocedure moest doorlopen, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat hij ook in aanmerking dient te komen voor de bekostiging van het onderzoeksdeel wo”, luidt dan ook het oordeel van de rechter. 

Tenslotte verwijst de bestuursrechter naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) waar de hogeschool zich als laatste op had beroepen. Er is volgens de rechter geen sprake van schending van het rechtszekerheidsbeginsel en ook wordt er in de WHW voldaan aan het gelijkheidsbeginsel: “Dat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek sinds de wijziging van de WHW per september 2004 niet alleen op universiteiten maar ook op hogescholen kan geschieden, maakt niet dat bekostiging ervan voor hogescholen en universiteiten op gelijke wijze moet geschieden.” 

De hele uitspraak is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK