Aankondiging ‘Taal centraal’

Het brede gesprek over taal

Nieuws | de redactie
9 oktober 2017 | Dit najaar organiseert ScienceGuide in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een congres over taal in het onderwijs. Op dit congres staat de taal centraal in bijdragen over onderwerpen als de emancipatoire functie van taal en de taal als identiteit.

Taal raakt op vele manieren de kern van het onderwijsproces. Voor sommigen is het een middel om kennis en vaardigheden over te brengen en de gedachtewisseling te faciliteren, maar voor anderen is het meer dan dat. Taal identificeert en wanneer er ogenschijnlijk afbreuk gedaan wordt kunnen de gemoederen flink oplaaien.

De afgelopen maanden laaide het debat over taalbeheersing bij de lerarenopleiding, en de verengelsing van het universitair onderwijs flink op. Om een breed scala van redenen, van sociale tot economische, wordt er druk uitgeoefend op de taal die gebezigd wordt in het hoger onderwijs. Om deze discussies een plek te geven organiseert ScienceGuide samen met de Hogeschool Rotterdam dit najaar een congres over taal in het Nederlandse (hoger) onderwijs.

Het uitgangspunt van de conferentie ‘Taal Centraal’ is dat taal voor iedereen belangrijk is, maar dat niemand het eigenaarschap ervan kan opeisen. De aankomende maanden zal ScienceGuide aandacht besteden aan taal in het onderwijs in de volledige breedte van het onderwerp. Inzendingen daarvoor zijn van harte welkom.

Begin september zal het definitieve programma worden gepresenteerd op ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK